Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Greckie i rzymskie wzorce Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Zbigniew Lewicki s. 5-20
Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych Wanda Stojanowska s. 21-60
Korelacja wad oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa na gruncie Prawa kanonicznego i polskiego Jerzy Pielichowski s. 61-77
Procedura konkursowego doboru kadr kierowniczych : problematyka prawna Tomasz Duraj s. 79-113
Zagadnienie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki Wojciech Kwiatkowski s. 115-150
Instytucja mediacji karnej w prawie polskim Karol Pachnik s. 151-163
Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości Maria Szczepaniec s. 165-176
"Totam urbem tuendam esse commissam" (Cic., in Verr. 2,5,36) : the Aediles as Guardians of Order in Republican Rome Renata Kamińska s. 177-198
"Słowa uchwały senatu o konieczności usunięcia z miasta Rzymu filozofów; także słowa edyktu cenzorów, w którym zostali zganieni i powstrzymani ci, którzy zaczęli zakładać i prowadzić szkoły retoryki w Rzymie" : Aulus Gellius, Noce Attyckie 15,11. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 199-204
"Taisei Tenkan to Ho – Porando no Michi no Kensho [Systemic Transformation and Law – Examining the Polish Way]", A. Komorida, Tokio 2008 : [recenzja] Marek Brzeski A. Komorida (aut. dzieła rec.) s. 205-216
"Rzymskie prawo prywatne", Paulina Święcicka, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Palmirski Paulina Święcicka (aut. dzieła rec.) s. 217-238