Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontratyp czynności operacyjno-rozpoznawczych Feliks Prusak s. 7-35
Prawnomiędzynarodowa istota i prawnokrajowe skutki sukcesji państw : wybrane zagadnienia teoretyczne Mariusz Muszyński s. 37-72
Organizacja ‘cura urbis’ w Rzymie w początkach pryncypatu Renata Kamińska s. 73-95
Kilka spostrzeżeń na temat prawa litewskiego na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle ksiąg ziemskich szawelskich Sławomir Godek s. 97-123
Problemy z obsadzeniem nuncjatury w Polsce (XI 1935 – V 1937) Karol Łopatecki s. 125-152
Podporządkowanie telepracownika w stosunku pracy Sylwia Duchna Magdalena Paluszkiewicz s. 153-170
Badania genetyczne DNA na użytek procesu karnego Maria Szczepaniec s. 171-184
"Dictator senatui legendo" : the Unusual Dictatorship of M. Fabius Buteo Anna Tarwacka s. 185-196
Sentencing Reforms in China: Towards the Standardisation of Sentencing Xiaoming Chen s. 197-214
Procedural Obligations under the European Convention on Human Rights: an Instrument to Ensure a Broader Access to Abortion Grégor Puppinck s. 215-224
"Czym się różni choroba od przypadłości; a także jakie znaczenie miały te słowa w edykcie edylów; oraz czy eunuch i bezpłodna kobieta podlegają zwrotowi; różne opinie na ten temat" : Gellius, Noce Attyckie 4,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 225-233
Historia prawa – nauka teoretyczna czy praktyczna, czyli sześćdziesięciolecie Instytutu Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Sławomir Godek s. 235-238