Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Deductio in domum mariti" a zawarcie "iustum matrimonium" Zuzanna Benincasa s. 7-25
"Aerarium" i przechowywanie aktów prawnych Elżbieta Loska s. 27-43
Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum Aldona Rita Jurewicz Konrad Tomasz Tadajczyk s. 45-58
Uznanie ojcostwa w toku procesu o ustalenie ojcostwa przez mężczyznę będącego stroną w tym postępowaniu Wanda Stojanowska Paulina Wypierowska s. 59-75
O zasadności unormowania w kodeksie spółek handlowych konstrukcji nadużycia formy spółki Krystian Frelek s. 77-99
Granice uprawnień kierowniczych pracodawcy w stosunku pracy Tomasz Duraj s. 101-130
Opiniowanie przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego i przestępczości narkotykowej na podstawie materiałów niejawnych uzyskanych w wyniku podsłuchu telefonicznego Rafał Teluk s. 131-148
Prawo pierwokupu a sądowy podział majątku wspólnego małżonków Grzegorz Jędrejek s. 149-174
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej Kamil Miśtal s. 175-185
As Far as the Bedroom… : The Censor’s Mark in Family Matters in Republican Rome Anna Tarwacka s. 187-202
From Equality to Privilege: the Late Austrian Equal Treatment Bill Gudrun Kugler s. 203-215
O jakich niewolnikach i z jakiego powodu jurysta Caelius Sabinus napisał, że zwykło się ich sprzedawać w czapkach; oraz jacy niewolnicy byli zgodnie ze zwyczajem przodków sprzedawani pod koroną; także co oznacza samo „pod koroną :. Aulus Gellius, Noce Attyckie 6,4.Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 217-222
Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa : 5 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz Dorota Stolarek s. 223-240
"Antoni Kość jako filozof prawa” : sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin, 22 marca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Tomasz Barszcz Agata Grabowska s. 241-246