Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka rozwodów w świetle wypowiedzi duchownych katolickich uczestniczących w badaniu socjologicznym Mirosław Kosek Wanda Stojanowska s. 7-38
Prawo rzymskie w Polsce przedrozbiorowej w świetle aktualnych badań Sławomir Godek s. 39-64
Czy Europejska Konwencja Praw Człowieka jako "żywy instrument" chroni lepiej ludzkie życie? Joanna Banasiuk s. 65-87
Postrzeganie zwyczajów odnoszących się do obowiązku zachowania poufności w arbitrażu : analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan wśród polskich praktyków arbitrażowych Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz s. 89-105
Zaburzenia osobowości i ich wpływ na ocenę poczytalności sprawcy przestępstwa Anna Golonka s. 107-126
Termin do uzupełnienia należnej opłaty przez profesjonalnego pełnomocnika w razie wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu Grzegorz Jędrejek s. 127-145
Pojęcie interesu społecznego jako przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu Anna Matusiak s. 147-164
Dowody z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu w sprawie o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Mariusz Stanik s. 165-175
Kilka słów o aksjologii prawa konkurencji i prawa patentowego : absolutna ochrona patentowa wynalazków biotechnologicznych Joanna Uchańska s. 177-195
Greek Thinkers of the Archaic and Classical Periods and Their Philosophical and Juridical Concepts of Trade and Money Circulation Igor E. Surikov s. 197-209
"All You Can Eat" the Ancient Way Anna Tarwacka s. 211-220
Glosa do Wyroku NSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. II GSK 1365 Jan Szulc s. 221-241
Godne zapamiętania noty i nagany cenzorskie znalezione w dawnych dokumentach. Aulus Gellius, Noce Attyckie 4,12. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 243-246
Informacje dla autorów s. 247-251
    Zacytuj
  • Udostępnij