Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Si vivariis inclusae ferae'... Status prawny dzikich zwierząt żyjących w 'vivaria' i parkach myśliwskich w prawie rzymskim Zuzanna Benincasa s. 5-41
Mędrek sprzedaje niewolnika, czyli wady towaru w antycznym dowcipie Anna Tarwacka s. 43-51
'Deeds recordation' 'title registration' : rozwiązania modelowe w zakresie rejestrów nieruchomości w systemie 'common law' Paweł Blajer s. 53-90
František Weyr (1879-1951) : zapomniany normatywista Bartosz Lewandowski s. 91-114
Problem "istoty" prawa podstawowego w perspektywie klasycznych teorii prawa podmiotowego Aleksander Stępkowski s. 115-126
Wolność koalicji związkowej pracowników nietypowych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych Anna Reda-Ciszewska s. 127-143
Charakter prawny odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Bartosz Majchrzak s. 145-166
Osobowe źródła informacji jako jedna z metod operacyjnego działania organów policyjnych Rafał Teluk s. 167-192
Godność człowieka w świetle orzeczenia Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV (C-34 Jędrzej Maśnicki s. 193-210
Koncepcja ustanowienia Rady Stanu : (w związku z projektem Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego) Marek Krzymkowski s. 211-228
Opowiadana jest historia edyla Hostiliusa Mancinusa i prostytutki Manilii; przytacza się słowa dekretu trybunów, do których odwołała się Manilia. Aulus Gellius, 'Noce Attyckie' 4,14. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 229-234
Informacje dla autorów s. 235-238