Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Ius postliminii' jako podstawa uznania ciągłości przedwojennych i dzisiejszych państw bałtyckich Karol Karski s. 7-53
Wybrane zagadnienia relacji religia-Kościół-państwo-prawo w Stanach Zjednoczonych Zbigniew Lewicki s. 55-94
Zakaz 'reformationis in peius' w polskiej procedurze cywilnej wobec tradycji prawa rzymskiego Joanna Misztal-Konecka s. 95-111
Bankierzy publiczni w źródłach prawa rzymskiego Piotr Niczyporuk s. 113-131
Rzymskie uregulowania dotyczące 'iniuria' a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim Dobromiła Nowicka s. 133-158
O skutkowości przestępstw formalnych Paweł Nowak s. 159-175
Inwigilacja i infiltracja jako efektywne metody uzyskiwania informacji operacyjnych na temat środowiska przestępczego lub kryminogennego Rafał Teluk s. 177-196
The concept of 'things' and their definition in the new Czech Civil Code from the perspective of Roman law Michal Skřejpek s. 197-207
Nie ma ustaw doskonałych : kilka uwag terminologicznych Anna Tarwacka s. 209-215
Czym są zgromadzenia kalarne, czym kurialne, czym centurialne, czym trybusowe, czym wiec; oraz podobne sprawy z tym związane. Aulus Gellius, Noce Attyckie 15,27. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 217-223
"Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego", Adam Redzik, Warszawa-Kraków 2012 : [recenzja] Aleksander Stępkowski Adam Redzik (aut. dzieła rec.) s. 225-237
"Studi sugli acquedotti pubblici romani", I : "La struttura giuridica", II : "L'organizzazione giuridica", Franco Vallocchia, Napoli 2012 : [recenzja] Renata Kamińska Franco Vallocchia (aut. dzieła rec.) s. 239-248
Informacje dla Autorów s. 249-252