Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. Jan Zabłocki i 'Noctes Varsoviae' Anna Tarwacka s. 7-11
Bibliografia prac naukowych prof. Jana Zabłockiego s. 13-22
Kilka uwag dotyczących powoływania członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 23-35
O stanie i potrzebach guberni litewskich w roku 1810 w świetle protokołów czynności delegacji szlacheckiej w Petersburgu Sławomir Godek s. 37-86
Zjawisko kradzieży wody publicznej w starożytnym Rzymie Renata Kamińska s. 87-116
Uwagi na temat odpowiedzialności 'magistratus populi Romani' w świetle prawa prywatnego oraz prawa publicznego Piotr Kołodko s. 117-147
Fałszowanie oznaczeń autorstwa w starożytnym Rzymie a ustawa 'lex Cornelia de falsis' Katarzyna Kręźlewicz s. 149-165
'Cives pessimo iure' : aktorzy a uprawnienia rzymskich obywateli w prawie publicznym republiki i wczesnego pryncypatu Elżbieta Loska s. 167-191
Zawarcie małżeństwa 'liberorum procreandorum causa' w prawie rzymskim Piotr Niczyporuk s. 193-220
Urząd cenzora w świetle 'Nocy attyckich' Aulusa Gelliusa Anna Tarwacka s. 221-252
Czym jest adopcja, czym natomiast jest adrogacja oraz na ile różnią się one między sobą; a także – jakie i jakiego rodzaju są słowa tego, kto stawia przed ludem wniosek dotyczący adrogowania dzieci. Aulus Gellius, 'Noce attyckie' 5,19. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 253-259
Informacje dla Autorów s. 261-264