Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alexandre Jannée et les pharisiens Joseph Mélèze Modrzejewski s. 5-22
ʻQuasiadfinitasʼ Henryka Kupiszewskiego Luigi Labruna s. 23-41
L’ʻhumanitasʼ tra diritto romano e totalitarismo hitleriano Luigi Garofalo s. 43-75
'Dos' und 'donatio' : Mitgiftbestellung ist keine Schenkung Andreas Wacke s. 77-98
'Illotis manibus' : Henryk Kupiszewski i współczesne dyskusje romanistyczne w Polsce Marek Kuryłowicz s. 99-112
Henryka Kupiszewskiego – wizja prawa rzymskiego Witold Wołodkiewicz s. 113-122
Prawo rzymskie w świecie współczesnym według Henryka Kupiszewskiego Janusz Sondel s. 123-133
'Accessio ab alluvione' i 'reditus venationis et aucupiiʼ jako 'fructus fundiʼ : kilka uwag na marginesie PS. 3,6,22 Zuzanna Benincasa s. 135-159
O roli prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej w świetle „Kursu prawa cywilnego polskiego” Aleksandra Mickiewicza z 1829 roku Sławomir Godek s. 161-190
Badania romanistów polskich w latach 2011-2013 Maria Zabłocka s. 191-242
O tym, że termin 'humanitas' nie oznacza tego, co się powszechnie sądzi, natomiast ci, którzy mówili czystszym językiem, używali go bardziej właściwie : Aulus Gellius, "Noce attyckie" 13,17 : tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 243-247
VIII Lubelskie sympozjum naukowe rzymskiego prawa karnego, „Prawo karne i polityka w państwie rzymskim”, Lublin, 16-17 maja 2014 r. Renata Kamińska s. 249-251
Seminario Eurasiatico di diritto romano, „Repubblica e difesa dei diritti dell’uomo e del cittadino. Recezione e insegnamento del diritto romano”, Stambuł, 30-31 maja 2014 r. Elżbieta Loska s. 251-255
XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków, 22-25 września 2014 r. Sławomir Godek s. 255-259