Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformacja ustrojowa a ciągłość instytucji prawnych - uwagi teoretyczne Rafał Mańko s. 5-35
Zasada prawdy formalnej w polskim cywilnym prawie procesowym a rozumowania niemonotoniczne Marcin Trepczyński s. 37-60
Uwagi na temat 'compensatio' w twórczości wybranych przedstawicieli szkoły glosatorów Bartosz Zalewski s. 61-84
Zasady ponoszenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w kontekście treści i aksjologii ustawy o własności lokali w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny Agnieszka Damasiewicz s. 85-101
Dwugłos w sprawie pojęcia świadczenia w polskim prawie cywilnym - charakter prawny spełnienia świadczenia Marek Antas Jakub M. Łukasiewicz s. 103-120
Dokumentacja medyczna w postępowaniu karnym Adam Błachnio s. 121-139
Używanie dronów wcelu zwalczania terroryzmu w świetle 'ius ad bellum' Łukasz Kułaga s. 141-162
Prawa reprodukcyjne i seksualne w ONZ i ich doktrynalne uwarunkowania Karolina Dobrowolska s. 163-181
Criminal Liability in Polish Law for Failure to Take Action to Prevent a Suicide Julia Kosonoga-Zygmunt s. 183-210
Problem podwójnego obywatelstwa egipskiego terapeuty Harpokrasa (Plin., Ep. 10,5;6;7;10) : tekst - tłumaczenie - komentarz Maciej Jońca Agata Łuka s. 211-219
"What is Marriage : Man and Woman : A Defence", Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George, New York, London 2012; "Conjugal Union : What Marriage isand Why It Matters", Patrick Lee, Robert P. George, Cambridge 2014 : [recenzja] Agata Czarnecka Ryan T. Anderson (aut. dzieła rec.) Robert P. George (aut. dzieła rec.) Sherif Girgis (aut. dzieła rec.) Patrick Lee (aut. dzieła rec.) s. 221-230
"Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów", red. Dariusz Tułowiecki, Kraków 2014 : [recenzja] Wiesław Harasim Dariusz Tułowiecki (aut. dzieła rec.) s. 231-237