Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U źródeł zasady 'audiatur et altera pars' Maria Zabłocka s. 5-10
"Testamentum porcelli" Andrzej Dzikowski Aldona Rita Jurewicz Gabriela Molisak s. 11-35
Wybrane aspekty prawne w "Historia Augusta" Ludomir Bogacz s. 37-57
Zawłaszczenie nieruchomości na przykładzie działąń wojennych z początku XVII wieku w Rzeczypospolitej Obojga narodów : z badań nad prawem zdobyczy wojennej w epoce nowożytnej Karol Łopatecki s. 59-88
Kilka uwag o znaczeniu III Statutu Litewskiego w Galicji Sławomir Godek s. 89-104
Umowa najmu okazjonalnego lokalu Arkadiusz Mróz s. 105-132
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym : uwagi 'de lege ferenda' Krzysztof Czichy s. 133-152
Prawo łaski na poziomie stanowym w USA Wojciech Kwiatkowski s. 153-188
protection and Regulation of Children's Non-Property Right in Lithuania and Poland Jolanta Pacion Dalia Perkumierě Iveta Vitkutě Zvezdinieně s. 189-204
Piękno zawsze pomaga Maciej Jońca Dario Mantovani s. 205-214
Z jakim spokojem ducha Sokrates znosił niepohamowany charakter żony; oraz co napisał Warron w jednej z satyr na temat powinności męża : Aulus Gellius, "Noce attyckie" 1,17 : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 215-219
"'Salubritas' e forme di tutela in età romana : il ruolo del 'civis'", Andrea Di Porto, Torino 2014 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Andrea Di Porto (aut. dzieła rec.) s. 221-229
"Grabież ołtarza wita Stwosza", Stanisław Waltoś, Warszawa 2015 : [recenzja] Renata Kamińska Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 229-241