Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora naukowego Jacek Pasieczny s. 5-7
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu : badnia empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku Barbara Siuta-Tokarska s. 302, 8-33
Stosowanie narzędzi "Lean" w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Karolina Kolińska Adam Koliński Justyna Trojanowska s. 302-303, 34-52
Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłości Paweł Antonowicz s. 303, 53-71
Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako skuteczna metoda przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce Maria Zuba s. 304, 72-89
Plany reagowania kryzysowego jako podstawowy komponent zarządzania antykryzysowego Klaudia Pujer s. 305, 90-98
Zarządzanie ryzykiem i sytuacje kryzysowe w łańcuchach dostaw Sylwia Konecka Wojciech Machowiak s. 305, 99-122
Wybrane trendy w kształtowaniu zatrudnienia w czasie kryzysu funkcjonowania przedsiębiorstw Dominika Bąk-Grabowska s. 123-133, 305
Rozwój kapitału społecznego jako czynnik wspomagający wyjście przedsiębiorstwa z kryzysu Felicjan Bylok s. 134-154, 306
Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008-2009 Grzegorz Urbanek s. 155-169, 306
Zarządzanie marketingowe w świetle wybranych działań marketingowych przedsiębiorstwa farmaceutycznego Kazimierz Nagody-Mrozowicz s. 170-185, 307
Wpływ kryzysu na postawy i zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych Tomasz Zalega s. 186-202, 307
Wpływ kryzysu gospodarczego na zarządzanie portfelem inwestycyjnym polskich gospodarstw domowych Władysława Zborowska s. 203-216, 308
Poprzez kryzys do nowego modelu systemu bankowego Walerija Eduardowna Kroliwieckaja s. 217-232, 308
Kryzys finansowy a nadzór korporacyjny Adam Samborski s. 233-256, 308
Nauka czerpana z kryzysu : perspektywa przedsiębiorstw Jacek Pasieczny s. 257-273, 309
Skutki i wyzwania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska Ewa Mazur-Wierzbicka s. 274-294, 309
"Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych", pod red. C.M.Olszak i E.Ziemby, Katowice 2010 : [recenzja] Witold Chmielarz C.M. Olszak (aut. dzieła rec.) E. Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 295-301
    Zacytuj
  • Udostępnij