Tytuł Folia Iuridica Wratislaviensis
ISSN 2299-8322
Wydawca Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Folia Iuridica Wratislaviensis
2012, Tom 1, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucja notariatu na ziemiach polskich w okresie średniowiecza Tomasz Chłopecki s. 9-28
Prudnicki cech płócienników do połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rodów fabrykanckich Fränkel i Pinkus Marcin Domino Marcin Husak s. 29-51
Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawnym Michał Błachut Jacek Kaczor s. 53-64
Pomiar efektywności w administracji publicznej w badaniach komparatystycznych Renata Kusiak-Winter s. 67-81
Udostępnianie przez jednostki uczelniane, mające status archiwów, prac doktorskich niepublikowanych w świetle prawa autorskiego : wybrane zagadnienia prawne na tle praktyki Julian Jezioro s. 85-96
Prawna ingerencja w zdrowie i życie ludzkie na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki : uwagi na tle prawnej kontroli korzystania z broni palnej Dariusz Wasiak s. 99-116
Dyplomacja kulturalna w relacjach polsko-nowozelandzkich Joanna Siekiera s. 117-125
Wybrane aspekty kontroli i nadzoru nad kontraktem wojewódzkim Małgorzata Giełda s. 127-144
Zaskarżalność czynności faktycznych administracji zdrowia publicznego do wojewódzkiego sądu administracyjnego Radosław Bulejak s. 145-159
Warunki udzielania pomocy publicznej liniom lotniczym w trudnej sytuacji finansowej w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej Jakub Kociubiński s. 163-176
Der Adressat von generalpräventiver Einwirkung : ausgewählte Probleme1 Agnieszka Maria Kania s. 179-189
Teorie biologiczne w procesie wyjaśniania etiologii przestępczości kobiet Katarzyna Sitnik s. 191-207
Materialnoprawna instytucja odroczenia wykonania kary w trybie art. 336 Kodeksu karnego Kamila Mrozek s. 209-217