Tytuł Folia Iuridica Wratislaviensis
ISSN 2299-8322
Wydawca Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Folia Iuridica Wratislaviensis
2013, Tom 2, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Dagmara Kornobis-Romanowska s. 9
Responsibility of international organizations under international law Olga Gerlich s. 13-58
Immunitet jurysdykcyjny państwa a prawa człowieka : przegląd doktryny Zuzanna Kotuła s. 60-103
International Cooperation among States in the South Pacific Region Joanna Siekiera s. 105-148
Raje podatkowe w prawie międzynarodowym Jakub Artemiuk s. 149-187
Uprawnienia polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej Ewa Matlochová s. 189-228