Tytuł Folia Iuridica Wratislaviensis
ISSN 2299-8322
Wydawca Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Folia Iuridica Wratislaviensis
2014, Tom 3, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Dagmara Kornobis-Romanowska s. 9
Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej jako podstawa budowania europejskiej przestrzeni karnej Aleksandra Cecylia Statkiewicz s. 11-86
Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej Kamila Mizera s. 87-138
Zasady świadczenia usług w zakresie gier hazardowych w prawie Unii Europejskiej Dariusz Barwaśny s. 139-183
Jednolity system ochrony patentowej Małgorzata Maria Sydor s. 185-229
Swobody traktatowe a podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej : harmonizacja negatywna Krzysztof Jankowski s. 231-275