Tytuł Studia Salvatoriana Polonica
ISSN 1898-3596
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Salvatoriana Polonica
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Rektora PWT we Wrocławiu Waldemar Irek s. 5-6
Od redakcji Bogdan Giemza s. 7-9
From the Editor Bogdan Giemza s. 10-12
Teologia jako (roz)mowa o Bogu Jerzy Szymik s. 15-22
Teologiczne opcje Papieża Benedykta XVI Stephan Horn Józef Fr. Tarnówka (tłum.) s. 23-37
Europa, w której jesteśmy i ku której zmierzamy : Benedykta XVI myśl o Europie Waldemar Irek s. 39-59
Modele ekumenizmu według Josepha Ratzingera Bogdan Ferdek s. 61-76
Formacja kapłańska w nauczaniu Ratzingera Bogdan Giemza s. 77-94
Tajemnica relacji Jezusa Chrystusa z Kościołem w nauczaniu Benedykta XVI Roman Słupek s. 95-107
Kontekst literacki a przysłowia biblijne Bernard Witek s. 109-124
Niezbywalne treści duszpasterskie w krajach postkomunistycznych Tadeusz Zasępa s. 125-135
Wpływ ideologii socjalizmu na życie osobowe człowieka Krzysztof Wroczyński s. 137-148
Sługa Boży o. Franciszek Maria Od Krzyża Jordan (1848-1918) : świadectwo uniwersalnego apostoła w dobie nowego apostolskiego I misyjnego rozmachu Kościoła katolickiego Michał Piela s. 149-163
"Leksykon teologii pastoralnej", red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Lublin 2006 : [recenzja] Maciej Chwarścianek Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy", Ignacy Dec, Wrocław 2006 : [recenzja] Rafał Masarczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie za rok 2006 Tomasz Raćkos s. 177-188
Sprawozdanie z IV Sympozjum Misyjnego Salwatorianów "Wiara wobec ideologii. Ewangelizacja w krajach postkomunistycznych dziś" (Bagno, 21 kwietnia 2007) Jacek Wawrzyniak s. 189-191
Wybrana bibliografia Salwatorianów polskich za rok 2006 Tomasz Raćkos s. 192-199
Ewolucjonizm i kreacjonizm w ujęciu Kazimierza Kloskowskiego : streszczenie pracy dyplomowej Adam Ziółkowski s. 200-202
Wiarygodnościowy wymiar katolickiej nauki o zmartwychwstaniu i doktryny o reinkarnacji w Ruchu New Age : streszczenie pracy dyplomowej Andrzej Kujawa s. 203-205
Doświadczenie nocy ciemnej na modlitwie w dziełach świętego Jana od Krzyża : streszczenie pracy dyplomowej Jacek Kwieciński s. 206-208