Tytuł Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
ISSN 2299-9922
Wydawca Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
2013, Tom 1, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poezja religijna i sakralna Bogusław Żurakowski s. 13
Religious and Sacred Poetry Bogusław Żurakowski s. 14
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej” Marek Mariusz Tytko s. 15-22
The Poetic and Narrative Shape of the Hebrew Bible and Literary Forms of Antithesis Jože Krašovec s. 25-39
"The Sacred" and “Spirituality” in Polish Literary Research Wojciech Kudyba s. 41-57
Sacrum i „duchowość” w polskich badaniach literackich Wojciech Kudyba s. 59-77
Edmund Campion’s Rationes Decem: A Survey of Campion’s Books in Polish Libraries Clarinda E. Calma s. 79-90
"Prosimetrum" w polskojęzycznej polemice na Ukrainie po Unii Brzeskiej Svìtlana Volodimirìvna Suharêva s. 91-104
Expressionistic Eidology: Paradigm of the Archetype Galina Ìvanìvna Âstrubecka s. 105-116
"Passio altensteigensis XIV effigies Jesu in domicilio senum anuumque et debilium et dementium. Kleine Altensteiger Passion 14 Bilder Jesu aus einem Altenpflegeheim", Anna Elissa Radke, Opole 2012 : [recenzja] Beata Maria Gaj Anna Elissa Radke (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie", Arent van Nieukerken, Warszawa 2007 : [recenzja] Wojciech Kudyba Arent van Nieukerken (aut. dzieła rec.) s. 123-128
"Wiersze wobec Innego", Wojciech Kudyba, Sopot 2012 : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wojciech Kudyba (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Evropská dimenze česke a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. Sborník příspěvků z literárněvědné konference konané v Opavé ve dnech 10.-11.11.2010", edtor Libor Martinek, Opava 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Libor Martinek (aut. dzieła rec.) s. 133-136
"Poetika Mìstičnogo. Kolektivna monografìâ", uporâdk. Ol’gi Červìns’koї, Černìvcì 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Ol’ga Červìns’ka (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Czytanie sacrum", Zofia Zarębianka, Kraków-Rzym 2008 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Zofia Zarębianka (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Na skrzydłach wiatru", Maria Mili Purymska, Chicago 2012 : [recenzja] Alina Szymczyk Maria Mili Purymska (aut. dzieła rec.) s. 145-151
"The Power of the Word III International Conference. Poetry: Word Made Flesh : Flesh Made Word". University of Gdańsk, Poland, 12-14 September 2013 Jean Mary Ward s. 155-156
Serce Jezusa i gest wyciągniętych rąk Anna Marta Żukowska s. 159-160
Autorzy tekstów s. 169-170