Tytuł Studenckie Zeszyty Naukowe
ISSN 1506-8285
Wydawca Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Studenckie Zeszyty Naukowe
2001, Tom 4, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śladami rodziny patronki UMCS w Lublinie i regionie lubelskim Henryk L. Wyszyński s. 5-7
Istota prawnej legitymizacji władzy Jarosław Kostrubiec s. 8-23
Basileus : Cesarz Bizancjum Karol Dąbrowski s. 24-34
Prawnokarna regulacja przerywania ciąży w Polsce Paweł Matej s. 35-41
Karcenie nieletnich Artur Mazurkiewicz s. 42-46
Zgoda pokrzywdzonego a czynności lecznicze Magdalena Dziuba s. 47-51