Tytuł Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
ISSN 2084-3771
Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
2015, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3
Bibliografia zawartości tomów 1-5 Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej "Z dziejów regionu i miasta" (lata 2010-2014) Anna Suwała s. 5-12
Indeks miejscowości, t. 1-5 Marcin Medyński s. 13-20
Indeks osób, t. 1-5 Marcin Medyński s. 21-44
Sytuacja prawna i ekonomiczna kobiet w społeczeństwie korporacyjnym XIV-XVI-wiecznego Torunia Krzysztof Mastykarz s. 45-58
Teatr Polski w Kielcach w dwudziestoleciu międzywojennym Agnieszka Kania s. 59-76
Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej Piotr Kardyś s. 77-110
Powiat skarżyski w epoce kamienia Michał Przeździecki s. 111-118
Inwentarz kościoła parafialnego w Chlewiskach z lat 1865-1866 Marcin Janakowski s. 119-151
Raporty oficera werbunkowego sekcji Kamienna z 1917 roku : (komisariat obwodowy w Końskich Okręgowego Inspektoratu Werbunkowego w Radomiu) Marcin Medyński s. 153-171
Przesłanki i uzasadnienie nowego herbu dla Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Skupieński s. 173-184
Elektryfikacja w Centralnym Okręgu Przemysłowym na przykładzie działalności Spółki Akcyjnej Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZEORK w latach 1928-1939 Ireneusz Kuliński s. 185-191
"Nowa Słupia i okolice w latach 1861-1864", Jan Kulpiński, Nowa Słupia 2014 : [recenzja] Marcin Medyński Jan Kulpiński (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin", red. Anna Sochacka, Paweł Jusiak, Lublin 2014 : [recenzja] Paweł Jusiak Piotr Kardyś Anna Sochacka s. 199-200
"Miejsca pamięci powstania styczniowego 1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego", Jerzy Kowalczyk, Kielce 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Bliżyn. Powstanie styczniowe 1864. W hołdzie powstańcom styczniowym", Krystyna Skowron, Bliżyn 2014 : [recenzja] Marcin Medyński Krystyna Skowron (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Wrześniowe zapiski", Bronisława Król, red. Krzysztof Zemeła, Skarżysko-Kamienna 2014 : [recenzja] Ilona Mrówka Bronisława Król (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego", red. Anna Świercz, Kielce ; "Monografia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego", red. Anna Świercz, Kielce 2014 : [recenzja] Ryszard Sowa Anna Świercz (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych: "Regionalizm w epoce globalizacji",(17 września 2014 r.), w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Polska - Bałtyk - Europa (17-21 września 2014 r.) Marcin Medyński s. 213-221
Sesja popularnonaukowa "Skarżyskie spotkania z historią", Skarżysko-Kamienna, 17 października 2014 r. Marcin Janakowski s. 222-224
II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych 14-16.06.2015, Archiwum Diecezjalne w Kielcach Piotr Kardyś Sylwia Konarska-Zimnicka s. 225-227