Tytuł Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
ISSN 2084-3771
Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-6
Stan badań nad dziejami Skarżyska w średniowieczu : główne kwestie, zasadnicze pytania Piotr Kardyś s. 7-15
Stan badań nad dziejami Skarżyska-Kamiennej w okresie wczesnonowożytnym – próba oceny Krzysztof Zemeła s. 17-25
Dzieje obszaru dzisiejszego Skarżyska-Kamiennej w okresie niewoli narodowej i pierwszej wojny światowej – stan badań Marcin Medyński s. 27-39
Skarżysko-Kamienna między wojnami (1918–1939) : stan badań Tadeusz Wojewoda s. 41-50
Stan badań nad historią Skarżyska-Kamiennej w latach wojny i okupacji (1939–1945) Sebastian Piątkowski s. 51-63
Skarżysko-Kamienna w latach 1945–1989 : tan badań i perspektywy badawcze Michał Zawisza s. 65-77
Astrologica Michała z Wiślicy : przegląd twórczości Sylwia Konarska-Zimnicka s. 79-92
Polscy więźniowie w obozie w Bliżynie w latach 1942–1944 Katarzyna Jedynak s. 93-108
Ks. prof. Włodzimierz Sedlak w świetle dokumentów SB Marek Jedynak s. 109-120
„Zaopatrzenie w artykuły żywnościowe problemem numer jeden” : Realia życia codziennego mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w przededniu wprowadzenia stanu wojennego Barbara Kasprzyk s. 121-138
Siedemnastowieczny mszał z superekslibrisem księdza Stanisława Rozdrażewskiego proboszcza parafii w Iłży Andrzej Kwaśniewski s. 139-144
Józefa Piusa Dziekońskiego autorskie wyjaśnienia do pierwotnego projektu kościoła w Kamiennej Marcin Medyński s. 145-149
Protokoły Komisji Szkolnej Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej z lat 1917–1926 Ilona Mrówka s. 151-162
Opis Stalowni „Skarżysko” z 1918 roku Marcin Medyński s. 163-167
Projekt kanalizacji miasta Skarżysko-Kamienna z 26 lipca 1951 r. : założenia wstępne Beata Czajkowska s. 169-183
"Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich", Edyta Majcher-Ociesa, Końskie 2011 : [recenzja] Jarosław Dulewicz Edyta Majcher-Ociesa (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku", Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Kielce 2010 : [recenzja] Piotr Kardyś Małgorzata Przeniosło (aut. dzieła rec.) Marek Przeniosło (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Hasag – historia obozu pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej", Krzysztof Gibaszewski, Skarżysko-Kamienna 2011 : [recenzja] Barbara Staniewska Krzysztof Gibaszewski (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"O budowie traktów bitych w Królestwie Polskim ze szczególnym uwzględnieniem drogi Warszawa – Kraków", Jerzy Krauze, Skarżysko-Kamienna 2012 : [recenzja] Joanna Derlatka-Kozdroń Jerzy Krauze (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Skarżysko-Kamienna : panorama dziejów miasta", Skarżysko-Kamienna 2011 : [recenzja] Magdalena Wiśniewska-Ciaś s. 200-203
"Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak „…sercem skarżyszczanin” : W 100-lecie urodzin", red. Ryszard Sowa, Skarżysko-Kamienna 2011 : [recenzja] Iwona Wójcik Ryszard Sowa (aut. dzieła rec.) s. 204-210
"Kultura wysoka, kultura popularna, kultura codzienna w Polsce 1944–1989", red. Grzegorz Miernik, Kielce 2010 : [recenzja] Anna Nowocień Grzegorz Miernik (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Milica 1950–1955 : Historia pierwszego powojennego osiedla w Skarżysku-Kamiennej", Barbara Kasprzyk, Skarżysko-Kamienna 2012 : [recenzja] Artur Zawisza Barbara Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Dzieje Bliżyna", red. Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś, Bliżyn 2010 : [recenzja] Piotr Słoma Krzysztof Zemeła Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) s. 222-226
W stronę badań regionalnych Anna Życińska s. 227-228