Tytuł Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
ISSN 2084-3771
Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
2013, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-6
Rytuał chrzcielny dzieci w Polsce średniowiecznej Anna Życińska s. 7-34
Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach Piotr Kardyś s. 35-56
Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808–1818) Andrzej Kwaśniewski s. 57-77
Czy jesteśmy tacy wyjątkowi? : Rzecz o historii pewnego miasta Paweł Kołodziejski s. 79-94
Związek Strzelecki w powiecie koneckim w latach 1919–1939 Dariusz Palacz s. 95-115
Spory wokół powstania styczniowego na łamach prasy międzywojennej regionu radomskiego Arkadiusz Bogucki s. 117-129
Wiktor Saj – zapomniany bohater Planu Sześcioletniego Hubert Wilk s. 131-140
Zorganizowanie szkoły elementarnej w Bzinie (1837 r.) Marcin Medyński s. 141-150
Zakład wielkopiecowy w Bzinie w świetle „Wykazu ubezpieczenia” z 1847 r. Marcin Medyński s. 151-168
Księga kar pieniężnych Odlewni Żelaza i Emalierni „Kamienna – Jan Witwicki” Piotr Kardyś Bartosz Wosiek s. 169-176
Sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych w 2010 r., w miejscowości Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, działka nr ew. 1441 Witold Migal Michał Przeździecki s. 177-187
Różne oblicza historii : Sprawozdanie z konferencji naukowej Piotr Drab s. 189-192
"Marcinków : zarys dziejów", Kazimierz Winiarczyk, Wąchock 2012 : [recenzja] Marcin Medyński Kazimierz Winiarczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Dzieje Skarżyska-Kamiennej : monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich", Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś, Skarżysko-Kamienna 2013 : [recenzja] Joanna Derlatka-Kozdroń Barbara Staniewska Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 197-203
"Leksykon Suchedniowa", Szymon Piasta, Suchedniów 2012 : [recenzja] Tadeusz Wojewoda Szymon Piasta (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Duszpasterstwo w diecezji kieleckiej w latach II wojny światowej 1939–1945", Tomasz Gocel, Kielce 2012 : [recenzja] Beata Czajkowska Tomasz Gocel (aut. dzieła rec.) s. 208-209