Tytuł Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
ISSN 2084-3771
Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
2014, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3
Działalność militarna księcia krakowskiego, sandomierskiego i sieradzkiego Leszka Czarnego w latach 1279–1288 Łukasz Jaros s. 5-32
Stanisław Szydłowiecki : zarys biografii Marcin Janakowski s. 33-52
Z dziejów ziemiaństwa znad Kamiennej : rodzina Broel-Platerów z Białaczowa i jej związki z Bliżynem na przełomie XIX i XX wieku Katarzyna Jedynak s. 53-64
Zbrodnie funkcjonariuszy straży fabrycznej zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej w świetle akt procesowych SS-Scharführera Kurta Schumanna Sebastian Piątkowski s. 65-81
Zbrodnie funkcjonariuszy straży fabrycznej zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej w świetle akt procesowych SS-Scharführera Kurta Schumanna Sebastian Piątkowski s. 65-81
90 lat Archiwum Państwowego w Kielcach Iwona Pogorzelska s. 83-106
Inwentarz wsi Nieświn i poddanych ze wsi Paruchy z 1745 roku Jacek Pielas s. 107-118
Akta dochodzenia w sprawie pomnika powstańców styczniowych na terenie odlewni Jana Witwickiego (1907 r.) Marcin Medyński s. 119-127
Wykaz zatrudnianych w firmie HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach 1940–1943 zachowany w Izbie Tradycji MESKO Beata Czajkowska s. 129-152
Pomoc więźniom HASAG-u. Listy do Zofii i Feliksa Przypkowskich od osób przebywających w obozie pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej Katarzyna Krzystanek s. 153-166
Egzekucja w kopalni żwiru „Karier” w Skarżysku Kościelnym na podstawie dokumentów i wspomnień Arkadiusz Bogucki Józef Tomasz Nowak s. 167-180
"Suchedniowska parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła", Szymon Piasta, Suchedniów 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Szymon Piasta (aut. dzieła rec.) s. 181-194
"Republika Wąchocka 1863", Krystyna Samsonowska, Wąchock 2013 : [recenzja] Marcin Medyński Krystyna Samsonowska (aut. dzieła rec.) s. 195-203
"Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22 Marcin Medyński Jan Kulpiński (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Barak : przywrócona pamięć", Jerzy R. Prochwicz, Szydłowiec 2013 : [recenzja] Tadeusz Wojewoda Jerzy R. Prochwicz (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Chór Hariana", Jerzy Krauze, Skarżysko-Kamienna 2014 : [recenzja] P. K. Jerzy Krauze (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"O górnikach rud żelaza, kuźniach i kowalichach w Staropolskim Okręgu Przemysłowym", Ireneusz Kuliński, Skarżysko-Kamienna 2014 : [recenzja] Ilona Mrówka Ireneusz Kuliński (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Nasza Gmina Chlewiska : próba opisania gminy Chlewiska", W. Gałązka, M. Głuch, S. Kozioł, L. Wąsik, [b.m.] 2014 : [recenzja] Anna Suwała W. Gałązka (aut. dzieła rec.) M. Głuch (aut. dzieła rec.) S. Kozioł (aut. dzieła rec.) L. Wąsik (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Konferencja naukowa archiwistów kościelnych Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce Marcin Medyński s. 222-231
Sympozjum Historycznych Kół Naukowych 1794–1939 – wojny, bitwy i potyczki widziane oczami współczesnej młodzieży Bartosz Wosiek s. 232-233
Jubileusz 65-lecia prof. zw. dr. hab. Wojciecha Iwańczaka Piotr Kardyś s. 235-238
Odpowiedź na recenzję Jarosława Dulewicza, dotyczącą książki Edyty Majcher-Ociesy, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich Edyta Majcher-Ociesa s. 239-241
Kilka uwag do odpowiedzi Edyty Majcher-Ociesy na recenzję książki: Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich Jarosław Dulewicz s. 242-255