Tytuł Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej
ISSN 1234-8880
Wydawca Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej
1994, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierz Górny s. 5
Słowo od Redakcji s. 6
Miłość Ojczyzny w pismach proroków Starego Testamentu : "posłannictwo czy polityka"? Józef Homerski s. 7-18
Matka Jezusa a rodzina Józef Kudasiewicz s. 19-28
Katechizm Kościoła Katolickiego Marian Rojek s. 29-55
Antropologiczno-biblijna interpretacja wstydu seksualnego w świetle Jana Pawła II teologii ciała Andrzej Garbarz s. 57-80
Eucharystia buduje wspólnotę parafialną Leon Knabit s. 81-92
Wigilia Bożego Narodzenia dawniej i dziś : w regionie jasielskim Stanisław Mazur s. 93-100
Niektóre formy działalności duszpasterskiej duchowieństwa greckokatolickiego diecezji przemyskiej w okresie międzyrozbiorowym Stanisław Nabywaniec s. 101-122
Droga na ołtarze bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy w świetle procesu diecezjalnego Jan Białobok s. 123-138
Pochylony nad człowiekiem : słowo o bł. biskupie Józefie Sebastianie Pelczarze Zbigniew Bielamowicz s. 139-145
Pismo Święte w kazaniach Karola Fischera na tle koncepcji homiletycznych przełomu XIX i XX wieku Ireneusz Folcik s. 147-167
Księdza podkanclerzego Hugona Kołłątaja żywot i sprawy Piotr Żbikowski s. 169-182
Pomiędzy zniewoleniem a wolnością Stanisław Kowalczyk s. 183-194
W ręku rady jego Alfred Wierzbicki s. 195-205
Czym jest religia i dlaczego istnieje? : realistyczno ostateczne ujęcie i interpretacja religii w nurcie filozofii klasycznej Wiesław Szurek s. 207-219
Witalistyczno-psychoidalna koncepcja życia u Wojciecha Jastrzębowskiego Urszula Janowska s. 221-240
"Rady mądrości : przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu", Stanisław Potocki, Lublin 1993 : [recenzja] Andrzej Garbarz Stanisław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Cerkwa w rujni. Zahybel Ukrajnśkych cerkow peremyśkoj eparchij", O. W. Iwanusiw, Ontario 1987 : [recenzja] Stanisław Nabywaniec O. W. Iwanusiw (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Schematyzm Diecezji Kamieniecko-Podolskiej", Kamieniec Podolski 1994 : [recenzja] Mieczysław Lignowski Stanisław Nabywaniec s. 249-255
"Psałterz według Serca Bożego. Materiały sympozjum naukowego poświęconego Słudze Bożemu ks. Janowi Balickiemu (10-11 marca 1993)", pod red. Stanisława Haręzgi, Przemyśl : [recenzja] Stanisław Haręzga Władysław Jagustyn s. 257-258
"Nie samym chlebem...", Ireneusz Folcik, Rzeszów 1994 : [recenzja] Andrzej Garbarz Ireneusz Folcik (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy świętej w świetle wypowiedzi maturzystów miasta Przemyśla", Zdzisław Janiec, Lublin 1993 : [recenzja] Stanisław Mazur Zdzisław Janiec (aut. dzieła rec.) s. 261-263