Tytuł Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne
ISSN 2353-4699
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne
2014, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
(Mało)miejskość Katarzyna Szalewska s. 9-12
Polityka opowieści i prowincje dyskursu : O „Mieście szklanych słoni” Mariusza Sieniewicza Dominik Antonik s. 13-27
„I tylko jedno jest zdarzenie: dworzec” : Dworzec w poezji Kazimierza Wierzyńskiego – motyw melancholii małomiejskiej Piotr Wiesław Rudzki s. 29-35
Dziewiętnastowieczny Lwów i jego mieszkańcy w krzywym zwierciadle – na podstawie „Sonetów pełtewnych” Józefa Dunina-Borkowskiego Bogumiła Kurzeja s. 37-49
Na peryferiach wielkich miast – casus Sándora Máraia, literata i podróżnika Barbara Zwolińska s. 51-71
Prowincjonalne Włochy w „Książce o Sycylii” Jarosława Iwaszkiewicza Marcin Romanowski s. 73-82
Murder walk : mapy małomiasteczkowych zbrodni Katarzyna Szalewska s. 83-96
O tym, że „inny świat nie istnieje” – formy obecności prowincjonalnego miasta w najnowszej literaturze polskiej Kamila Solon-Serek s. 97-110
„Małe miasteczka robią nas na szaro” : Małomiejskość w twórczości Małgorzaty Stachowiak Mirosława Szott s. 111-123
„On będzie miasto” – o figurze Boga-miasta i sakralizacji przestrzeni w poezji Wojciecha Kudyby Edyta Sołtys-Lewandowska s. 125-141
Oblicza kościerskich miejsc pamięci Martyn Pilas s. 145-157
Filozofia natury w zbiorze liryków Jarosława Marka Rymkiewicza „Zachód słońca w Milanówku" Olaf Krysowski s. 159-172
Szkic o formie nie-pięknego miasta : Warszawa z perspektywy wieku Piotr Otrębski s. 173-191
Na marginesie „Kulturowej teorii literatury” 2 Maciej Michalski s. 193-206
Ahawat Israel : o krytyce i miłości do Izraela Martyna Wielewska-Baka s. 207-212
Miasto jako przestrzeń zagrożona – refleksje na podstawie powieści Sylwii Chutnik „Cwaniary” Aleksandra Hołubowicz s. 213-229
Miasto kluczem do powieści Jeanette Winterson Magdalena Bulińska s. 231-239
Miejskie piekło i raj w książce Margaret Atwood „Rok potopu” Agata Włodarczyk s. 241-255
Wszyscy jesteśmy przestępcami Ewa Nawrocka s. 257-263
Noty o autorach s. 265-269