Tytuł Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0029-389X
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego
2015, Tom 60, Numer 4 (245)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielokulturowość a regionalizm : rozważania z Płockiem w tle Damian Kasprzyk s. 3-9
Rosyjskojęzyczni mieszkańcy Płocka w świetle pierwszego powszechnego spisu ludności imperium rosyjskiego z 1897 roku Bartosz Garlicki s. 10-15
Wybrane formy edukacji i aktywizacji płockiego społeczeństwa w ramach Akcji Katolickiej : 1929-1938 Andrzej Gretkowski s. 16-20
Administracja wojskowa w Płocku : 1917-1999 Michał Trubas s. 21-34
Percepcja społeczno-urbanistyczna przestrzeni publicznej Płocka wśród seniorów Konrad Podawca s. 35-40
Początek i teraźniejszość Towarzystwa Naukowego Płockiego : refleksje na jubileusz Zbigniew Kruszewski s. 41-46
"Gospodarka międzywojennego Płocka", Michał Sokolnicki, Płock 2014 : [recenzja] Grzegorz Gołębiewski Michał Sokolnicki s. 47-50
Na trzechsetne posiedzenie naukowe seminarium doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego Zbigniew Kruszewski s. 51-52
Majowy Dzień Zwycięstwa w Płocku w 1945 roku Marian Wilk s. 53
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 X-31 XII 2014 r. s. 54-71