Tytuł Forum Teologiczne
ISSN 1641-1196
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Forum Teologiczne
2012, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moralne aspekty duszpasterstwa osób w separacji i po rozwodzie Antoni Bartoszek s. 7-23
Odpowiedzialność w obliczu rozwodu : perspektywa współczesnego dyskursu teologicznomoralnego Konrad Glombik s. 25-38
Oddanie żony czy rozwód? : język Biblii a dzisiejsze postrzeganie małżeństwea i jego rozpadu Michał Wojciechowski s. 39-51
Klauzula rozwodowa a "większa sprawiedliwość" według Ewangelisty Mateusza (5,31-32; 19,3-9) Zdzisław Żywica s. 53-67
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego Lucjan Świto s. 69-83
Psychologiczne czynniki wspierające małżeństwo Cezary Opalach s. 85-96
Psychologiczne skutki rozwodu rodziców dla ich dzieci Urszula Dudziak s. 97-108
Helplessness as a Reason for Relationship Breakdowns Mirosław Pawliszyn s. 109-122
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w opinii wybranych grup katechizowanej młodzieży Anna Zellma s. 123-138
Divorce in America : Reflections on the National Marriage Project John M. Grondelski s. 139-153
Ratzinger on Modern Culture, Truth and Conscience Vincent Twomey s. 155-170
Siostry benedyktynki misjonarki wobec przemocy systemów totalitarnych : szkice do historiografii dramatycznych dziejów Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (1917-1989) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 171-185
Anglosasi na tropie Symfozjusza : przyczynek do twórczości biskupa Aldhelma (ok. 639-709) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 187-200
Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka, "Życie w Chrystusie: Moralność, Komunia i Kościół" (Nr 59-77) Sławomir Nowosad s. 201-219
"Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej : posługa w konfesjonale", ks. Marek Leśniak, ks. Antoni Świerczek, Kraków 2009 : [recenzja] Zbigniew Wanat Marek Leśniak (aut. dzieła rec.) Antoni Świerczek (aut. dzieła rec.) s. 226-229