Tytuł Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie
ISSN 1505-2729, 1509-3131, 1731-2272, 2299-4890
Wydawca Akademia Ignatianum w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie
2015, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Andrzej Wierciński s. 9-14
Wprowadzenie Andrzej Wierciński s. 15-21
Judgment, Imagination and Bildung Roger W. H. Savage s. 25-39
Hermeneutics of the Educational Process : Bildung as Collective Intentionality Francesco Forlin s. 41-58
The Hermeneutic Priority of the Question : Cultivating the Hermeneutic Ear Małgorzata Przanowska s. 59-79
Legal Hermeneutics : the Text and Beyond George H. Taylor s. 81-96
Application: Between Hermeneutics and Education : Paul Ricoeur’s Perspective Tomás Domingo Moratalla s. 97-114
Paul Ricoeur and the Hermeneutic Challenge of Cultural Authority in Education Lech Witkowski s. 115-127
Multicultural Education : the Translation Model Sebastian Purcell s. 129-148
Mutuality and Intersubjective Dialogue in Religious Education Daniel Shuster s. 149-176
Against Strong Reductivism in Neuroscience Education : a Three-pronged Argument James Scott Johnston s. 177-202
Unifying Heart and Mind : Discussing the Principles of Day Care Education Wen Ma s. 203-216
Sufferance, Freedom and Meaning : Viktor Frankl and Martin Heidegger Francesca Brencio s. 217-246
Education as a Personal Journey : an Excursion into Jung’s Notion of Individuation Evangelos Tsempelis s. 247-263
"Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje", Klaudia Węc, Toruń 2013 : [recenzja] Andrzej Wierciński Klaudia Węc (aut. dzieła rec.) s. 267-274
"Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje", Klaudia Węc, Toruń 2013 : [recenzja] Małgorzata Przanowska Klaudia Węc (aut. dzieła rec.) s. 275-282
A Report of the 3rd International Congress „The Word in Education. Good Practice in Times of Crisis”, Barcelona, November 27–28, 2015 Paweł Kaźmierczak s. 285-289