Tytuł Doctrina. Studia społeczno-polityczne
ISSN 1730-0274
Wydawca Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Doctrina. Studia społeczno-polityczne
2004, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The idea of tolerance in social life Zachariasz Łyko s. 7-11
Biojurysprudencja i bioprawo odpowiedzią na potrzeby ochrony życia w XXI wieku Roman Tokarczyk s. 13-37
"Koniec ideológií" v kontextoch historicistických koncepcií filozofie dejín Rudolf Dupkala s. 39-43
Metafora a zmiana kulturowa Krzysztof Pietrowicz s. 45-55
Социологический мониторинг как интрумент управления развитием научно-технической сферы Беларуси Михаил Н. Хурс s. 57-81
The changes in population and the areas of habitation of Poles in the territory of the Lithuanian republic during the 20th century Adam Bobryk s. 83-89
Powrót koncepcji Trzeciego Rzymu Ryszard Michalak s. 91-105
Estetické dimenzie pojmu "Videňja" Petra kellnera-Záboja Hostinského Jana Sašková s. 107-128
Państwo i prawo w warunkach globalizacyjnych tendencji XXI w. Wojciech Słomski s. 129-151
Харктеристика жизненных ориентаций молодежи в постсоветской действительности Тамара И. Яковук s. 153-160
Analysis the Main Problems of the Human Resources in the Slovak Republic Police Corps Robert Štefko s. 161-169
Симеон Полоцкий и его «Рифмотворная псалтирь» в историко-литературном процессе : к 375-летию со дла рождения Симеона Полоцкого Л. Н. Сидорович s. 171-177
relacja wspólnoty w Taize do głównych tradycji chrześcijańskich Andrzej Luter s. 179-188
Geneza, rozwój i działalność Kościoła starokatolickiego w Polsce w okresie międzywojennym Paweł Stanisław Czarnecki s. 189-226
Czy Koran jest odpowiedzialny za współczesne oblicze terroryzmu? : refleksje wokół pojęcia dżihad i zasad etyki islamskiej Mariusz Ciszek s. 227-237
"Prymas Wyszyński : opór i zwycięstwo 1948-1956", Janusz Zabłocki, Warszawa 2002 : [recenzja] Paweł Stanisław Czarnecki Janusz Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Od antropologizmu k filozofickiej antropologii", Ján Šlosar, Bratysława 2002 : [recenzja] Paweł Stanisław Czarnecki Ján Šlosar (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Dejiny filozofie", Vladimir Leško, Frentišek Mihina, Bratysława 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Vladimir Leško (aut. dzieła rec.) Frentišek Mihina (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Историа философии в избранных фрагментах с комментариями", Василий Алексеевич Степанович, Сeмен Дмитриевич Шаш, Брест 2002 : [recenzja] Wojciech Słomski Василий Алексеевич Степанович (aut. dzieła rec.) Сeмен Дмитриевич Шаш (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Reflexie európskej filozofie na Slovensku", Rudolf Dupkala, Michalovice 2001 : [recenzja] Wojciech Słomski Rudolf Dupkala (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka : człowiek w sytuacji przełomu : (sprawozdanie z konferencji naukowej) Izabela Gomółka-Walaszek Elżbieta Napora s. 263-265
Anxieties and Expectations of Contemporary Man : Man Faced with a Breakthrough : (Report on a scientific conference) Izabela Gomółka-Walaszek Elżbieta Napora s. 266-268