Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
1998, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Justynian Wielki, cesarzowa Teodora i upadek Jana z Kapadocji Teresa Wolińska s. 5-29
Romantyczne utopie myśli i czynu Andrzej Sepkowski s. 31-44
Motywy i cele działania Grupy Rewolucjonistów-Myślicieli (1910-1913) Stefan M. Krakowski s. 45-57
Sytuacja zdrowotna ludności powiatu piotrkowskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Andrzej Felchner s. 59-74
Bogusław Miedziński jako redaktor naczelny "Gazety Polskiej" : zmagania z opozycją w latach 1930-1934 Arkadiusz Adamczyk s. 75-100
Kwestia zakaukaska na forum Ligi Narodów w 1920 r. Paweł Olszewski s. 101-111
Sytuacja Ukraińców na południowo-wschodnich terenach Polski przed i w początkach II wojny światowej Antoni Giza s. 113-127
Granica wschodnia Polski w polityce wielkich mocarstw 1939-1945 Czesław Grzelak s. 129-138
Znaczenie wojny obronnej Polski dla przebiegu II wojny światowej Henryk Stańczyk s. 139-148
O potrzebie dyskusji nad naukami pomocniczymi historii wojskowej Maciej Szczurowski s. 149-163
Dokumenty z archiwów rosyjskich, białoruskich i litewskich dla potrzeb badawczych i dydaktycznych Wanda Krystyna Roman s. 165-182
"W kręgu pilsudczyków. Poglądy ideowo-polityczne >Gazety Polskiej< (1929-1939)", Jerzy Seniów, Kraków 1998 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Jerzy Seniów (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Kresy w czerwieni, Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r.", Czesław K. Grzelak, Warszawa 1998 : [recenzja] Czesław K. Grzelak Henryk Stańczyk s. 187-189
"Od Sandomierza do Opola i Raciborza", Henryk Stańczyk, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Dutkiewicz Henryk Stańczyk (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Kronika Tadeusz Olejnik Jerzy Wojciechowski s. 193-197
Bibliografia prac naukowych pracowników Instytutu Historii za lata 1997-1998 s. 199-206