Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2011, Tom 12, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władza męża nad żoną w nauczaniu Jana Chryzostoma Jolanta Dybała s. 4-17
Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich Łukasz Erlich Maciej Kokoszko s. 18-33
Warzywa w kuchni i dietetyce późnego antyku oraz wczesnego Bizancjum (IV-VII w.): perspektywa konstantynopolitańska Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 34-52
Wyprawa Napoleona do Egiptu – element tzw. "Sprawy Wschodniej" Zygmunt S. Zalewski s. 53-75
"Kwestia ukraińska" w polityce Francji od schyłku 1917 r. do kwietnia 1919 r. Paweł Olszewski s. 76-94
Kształtowanie zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1918-1939 Tomasz Matuszak s. 95-109
Stan dyscypliny w okręgach wojskowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1945-1949) Witold Jarno s. 110-121
Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie w latach 1600-1601 w świetle polskich relacji dyplomatycznych oraz relacji Izaaka Massy i Jacques’a Margereta Marek Gajda s. 124-144
Raport Leopolda Göckingka o stanie Piotrkowa (1793 r.) Zdzisław Włodarczyk s. 145-152
О судьбе уроженцев города Петракова: Соколовы Н.С. Беллюстин А.Д. Соколов s. 153-171
Opozycja polityczna na Ukrainie od lat 50. po schyłek Związku Radzieckiego Andrzej Kobus s. 172-177
"Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914", Piotr Głowacki, Piotrków Trybunalski 2009 : [recenzja] Jacek Łukasik Piotr Głowacki (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Dzieje klasztoru mniszek dominikańskich w Piotrkowie Trybunalskim", Piotr Stefaniak, Piotrków Trybunalski 2009 : [recenzja] Daniel Warzocha Piotr Stefaniak (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Historia brudu", Katherine Ashenburg, Warszawa 2009 : [recenzja] Daniel Warzocha Katherine Ashenburg (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Generalski konterfekt: biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921-1939", Włodzimierz Kozłowski, Łódź 2007 : [recenzja] Witold Jarno Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Kiedy się wypełniły dni... : w 70. rocznicę Kampanii polskiej 1939 roku", pod red. M. Hubki i T. Łuczkowskiego, Opoczno 2009 : [recenzja] Piotr Głowacki s. 198-199
"Generał Petro Hryhorenko", ed. O. Obertas, Kijv 2008 : [recenzja] Andrzej Kobus s. 200-201
"Ślad" – spotkania z kulturą żydowską, Radom 16-19 kwietnia 2009 r. Ewa Pogorzała s. 204-207
Sprawozdanie z obchodów 90-lecia Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, 25.06.2009 r. Krzysztof Łapiński s. 208-210
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów: tradycje – role – perspektywy. Poznań, 4-5 marca 2010 r. Maciej Hubka s. 211-214
Sprawozdanie z II Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Teoria Archiwalna: wczoraj – Dziś – Jutro, Toruń, 3-4 grudnia 2009 r. Renata Matuszak Tomasz Matuszak s. 215-217
Sprawozdanie z konferencji naukowej Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji: model kompetencji zawodowych, Toruń, 2 grudnia 2009 r. Tomasz Matuszak s. 218-220
Profesor Józef Jasnowski (12 III 1906-9 X 2009) Edward Alfred Mierzwa s. 223-227