Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2011, Tom 12, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pochody wojenne polskich wojsk zaciężnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty) Aleksander Bołdyrew s. 9-26
Rzeczywistość czy imaginacja? : "Biografia legendy" Waleriana Łukasińskiego w pamiętnikach i historiografii doby romantyzmu Aneta Bołdyrew s. 27-60
Geneza Teatru Miejskiego w Łodzi Rafał Pakuła s. 61-100
Polskie formacje zbrojne w Łodzi: od przybycia Legionów w październiku 1914 r. do powstania garnizonu Wojska Polskiego w listopadzie 1918 r. Konrad A. Czernielewski s. 101-135
Rok jubileuszowy dziesięciolecia łódzkiego 28 pułku Strzelców Kaniowskich Agnieszka Jędrzejewska s. 137-152
Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich: część II: dziczyzna, podroby i wyroby wędliniarskie Łukasz Erlich Maciej Kokoszko s. 155-177
Waregowie – piechota morska Bizancjum? Marcin Böhm s. 179-195
Blaski i cienie "epirockiego separatyzmu" kościelnego w latach 1204-1230 Jarosław Dudek s. 197-209
Nicea – tymczasowa stolica Bizantyńczyków Mirosław J. Leszka s. 211-220
Odzyskanie czy podbój? : okoliczności zajęcia Konstantynopola w 1261 r. Jacek Bonarek s. 223-237
"Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu", red. Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2010 : [recenzja] Anna Arkuszewska s. 241-244
"Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim", Yizhar Hirschfeld, Kraków 2010 : [recenzja] Piotr Baranowski Yizhar Hirschfeld (aut. dzieła rec.) s. 245-253
"A Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology", Kelly DeVries, Leiden – Boston – Köln 2002 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Kelly DeVries (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Konstantynopol – Nowy Rzym: miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim", red. Mirosław. J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 : [recenzja] Błażej Cecota s. 259-265
"Bocznymi drogami: nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989", red Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Andrzej Kobus s. 267-268