Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2010, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alania i Bizancjum w Kronice Michała Psellosa Jacek Bonarek s. 9-19
Obyczajowe aspekty kojarzenia małżeństw w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Aneta Bołdyrew s. 21-41
Alfred Thayer Mahan – ojciec amerykańskiego imperializmu Radosław Misiarz s. 43-60
Organizacja i funkcjonowanie Archiwum Państwowego w Piotrkowie w latach 1919-1939 Tomasz Matuszak s. 61-79
"Pomoc" sowiecka przy tworzeniu komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce Sławomir Poleszak s. 81-101
Nowożytna historia wojskowości i jej twórcy Edward A. Mierzwa s. 105-127
Przyczynek do genezy relacji polsko-rosyjskich w I. poł. XVII w. Marek Gajda s. 129-146
Dowodzenie i sztaby polskich wojsk lądowych w XVII wieku: zarys problemu i próba oceny Maciej Hubka s. 147-165
Idea rozbudowy Legionów Polskich na terenie Królestwa Polskiego na przełomie 1914 i 1915 roku Marta Walak s. 183-192
Ochotnicze Hufce Pracy i ich zadania w latach 1958-2009: zarys problematyki Katarzyna Kołodziej-Hubka s. 193-206
Etyka a zawód archiwisty Renata Matuszak s. 207-222
"Imperium hiszpańskie: dzieje rozkwitu i upadku", H. Kamen, Warszawa 2008 : [recenzja] Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk H. Kamen (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Nim zgaśnie zachód słońca… : wspomnienia", A. Sawicki,Bełchatów 2008 : [recenzja] Aleksy Piasta A. Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Jazda polska doby Wazów: organizacja, uzbrojenie, taktyka", M. Hubka, Piotrków Trybunalski 2007 : [recenzja] Tomasz Matuszak M. Hubka (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Istorija Ukraijny", M. W. Łazarowycz, Kyjiw 2008 : [recenzja] Andrzej Kobus M. W. Łazarowycz (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Drzewica w XIX wieku, szkoła elementarna, parafia, miasto", Sławomir Olak, Radom 2007 : [recenzja] Maciej Hubka Sławomir Olak (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Niepodległość – Zależność – Suwerenność: Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej", red. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka, Lublin 2007 : [recenzja] Bartosz Bąk s. 247-248
"Z. Zielińska, Włodzimierz Rudź (1925-2002): zarys biografii", Piotrków Trybunalski 2007 : [recenzja] Andrzej Wróbel s. 249-250
XI Kolokwium Bronioznawcze (27-29 XI 2008 r.): sprawozdanie Aleksander Bołdyrew s. 253-255
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Spojrzenie na pogranicza: "Duża" i "mała" ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji", Zielona Góra 12-14 września 2008 r. Paweł Olszewski s. 256