Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2004, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Platońska legenda o Atlantydzie w świetle antycznych źródeł historycznych Sergiusz Sharypkin s. 13-34
Władze państwowe wobec zamieszek fakcji cyrkowych w Antiochii w świetle "Kroniki" Jana Malalasa Paweł Filipczak s. 35-49
Udział Wielkopolski w wydarzeniach 1271 r., ze szczególnym uwzględnieniem "wyprawy na dobra milickie biskupa wrocławskiego" i jej uczestników Marcin Hlebionek s. 51-79
Historiografia okresu pierwszych Stuartów i purytańskiej rewolucji Edward A. Mierzwa s. 81-95
Życie religijne na Podolu w epoce wczesnonowożytnej Aleksander Zagórski s. 97-116
Regionalna prasa piotrkowska jako źródło do dziejów miasta i regionu Anna Pielużek s. 117-128
Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej Jacek Woyno s. 129-140
"Gwiazda Polski" : próba pierwszego polskiego lotu stratosferycznego Tomasz Matuszak s. 141-154
Ewakuacja i internowanie wojsk polskich we wrześniu 1939 roku Wanda Krystyna Roman s. 155-173
Szkolnictwo niemieckie w okupacyjnym powiecie piotrkowskim (1939-1944) Jan Góral s. 175-186
Z perspektywy sześćdziesięciu lat : rok 1944 Maciej Szczurowski s. 187-218
Kształtowanie się aparatu "władzy ludowej" w Piotrkowskiem w świetle akt starostwa Andrzej Felchner s. 219-237
Reforma rolna PKWN w województwie łódzkim Krzysztof Kubisiak s. 239-250
Źródła do początków Polski Ludowej w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Krzysztof Łapiński s. 251-262
Ustawodawstwo i polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec mniejszości narodowych w latach 1945-1989 Ołeh Mysyk s. 263-271
Działania Służby Bezpieczeństwa w stosunku do działaczy NSZZ "Solidarność" w Bełchatowie po wprowadzeniu stanu wojennego (grudzień 1981 - kwiecień 1982) Marek Jasiński s. 273-292
Polsko-radzieckie stosunki teatralne w okresie międzywojennym Kazimierz Malak s. 293-309
Prawa człowieka w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej Agnieszka Bryc s. 311-321
Pismo prezydium Trybunału Koronnego do władz miasta Piotrkowa z 1778 r. Rafał Jaworski s. 325-328
Piotrków na przełomie XVIII i XIX w. w świetle zestawień Oswalda Zdzisław Włodarczyk s. 329-339
Działalność Piotrkowskiego Oddziału Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim w latach 1868-1914 Małgorzata Dobrowolska s. 341-351
Przyczyny upadku Aleksandra Wielopolskiego Anna Marciniak s. 353-357
Pierwsze lata "władzy ludowej" w Zelowie (1945-1948) Dariusz Rogut s. 359-374
Nacjonalizacja przemysłu i przejęcie majątku poniemieckiego na przykładzie dóbr rodziny Enderów w Moszczenicy Adam Gajda s. 375-385
Zbiór kartograficzny Magistratu Bydgoskiego z lat 1774-1944 źródłem do rozwoju przestrzennego miasta Agnieszka Woźniak-Hlebionek s. 387-395
"Teodora", Paolo Cesaretti, Warszawa 2003 : [recenzja] Waldemar Ceran Paolo Cesaretti s. 399-405
"Polska a Anglia w XVII wieku", Edward Alfred Mierzwa, Toruń 2003 : [recenzja] Maciej Szczurowski Edward Alfred Mierzwa (aut. dzieła rec.) s. 405-407
"Ludobójstwo francusko-francuskie : Wandea - Departament Zemsty", Reynald Secher, Warszawa 2003 : [recenzja] Reynald Secher Cezary Seredyn s. 407-410
"Polskie lotnictwo we Francji", Bartłomiej Belcarz, Sandomierz 2002 : [recenzja] Bartłomiej Belcarz Tomasz Matuszak s. 410-413
"Wieluń : dzieje miasta (1793-1945)", Tadeusz Olejnik, Piotrków Trybunalski 2003 : [recenzja] Henryk Stańczyk Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 413-419
"Modernizacja państwa : polska polityka gospodarcza 1926-1929", Małgorzata Łapa, Łódź 2002 : [recenzja] Dariusz Klemantowicz Małgorzata Łapa (aut. dzieła rec.) s. 419-422
"Stan wojenny w Polsce 1981-1983", pod. red. Antoniego Dudka, Rzeszów 2003 : [recenzja] Agnieszka Owsianka Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego", Ryszard Taradejna, Małgorzata Taradejna, Toruń 2003 : [recenzja] Wanda Krystyna Roman Ryszard Taradejna (aut. dzieła rec.) Małgorzata Taradejna (aut. dzieła rec.) s. 426-429
"Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej : (1944-1989)", Joanna Wojdon, Toruń 2001 : [recenzja] Adam Gajda Joanna Wojdon (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945-1950) w świetle dokumentów własnego zespołu akt", Andrzej Felchner, Piotrków Trybunalski 2004 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Andrzej Felchner (aut. dzieła rec.) s. 431-434
"Kobieta i kultura czasu wolnego", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2001 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 434-440
"Vojenské dejiny Slovenska. Vol. 2",Vojtech Dangl, Vojtech Kopčan, Bratislava 1995 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Vojtech Dangl (aut. dzieła rec.) Vojtech Kopčan (aut. dzieła rec.) s. 440-443
"Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej : dylematy środowisk kobiecych", Dobrochna Kałwa, Kraków 2002 : [recenzjqa] Aneta Bołdyrew Dobrochna Kałwa (aut. dzieła rec.) s. 444-447
"Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919-1924", Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Warszawa 2001 : [recenzja] Paweł Olszewski Joanna Modrzejewska-Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 448-455
"Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata", Jerzy Wrona, Kraków 2002 : [recenzja] Marcin Hlebionek Jerzy Wrona (aut. dzieła rec.) s. 455-458
Wykłady gościnne prof. dr. hab. Benona Miśkiewicza Marcin Hlebionek Tomasz Matuszak Wanda Krystyna Roman Maciej Szczurowski s. 461-463
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: "Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje", Łódź 12-14 maja 2003 Małgorzata Olszewska s. 465-467
Konferencja metodologiczna nt. "Podstawowe pojęcia historii wojskowej (wojskowości)", Warszawa, 27 listopada 2003 r. Marek Dutkiewicz s. 469-470
Sprawozdanie z podróży historyczno-wojskowej "Czerwiec 2003" Mariusz Jankowski s. 471-472
Sprawozdanie z przebiegu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17 listopada 2003 r. Agnieszka Owsianka s. 473-474
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Pomorze w systemie obrony Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej", Słupsk, 28.11.2003 r. Tomasz Matuszak s. 475-476
Sprawozdanie z podróży historycznej studentów V roku Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim (26 kwietnia - 5 maja 2002 r.) Marta Walak s. 477-478
Dr Jerzy Wojciechowski (1947-2004) Arkadiusz Adamczyk s. 481-483