Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2001, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skąd brać rekruta do armii i dlaczego? : antyczna nauka wyjaśniająca sugestie Wegecjusza zamieszczone w dziele "Epitoma rei militaris" Maciej Kokoszko s. 11-29
Historiografia pro i antykonstantyńska w Bibliotece Focjusza Sławomir Bralewski s. 31-40
W sprawie lokacji wsi na prawie niemieckim na obszarze przedrozbiorowego powiatu piotrkowskiego do połowy XVI wieku Stanisław Marian Zajączkowski s. 41-97
Garnizon piotrkowski w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1921) Witold Jarno s. 99-119
Reprezentanci społeczności żydowskiej a problemy oświaty na forum Łódzkiej Rady Miejskiej w latach 1919-1935 Małgorzata Olszewska s. 121-140
Franciszek Bujak jako agrarysta Włodzimierz Puliński s. 141-150
Kadra dowódcza artylerii Wojska Polskiego w przededniu wybuchu II wojny światowej Maciej Szczurowski s. 151-156
Delegatura rządu RP na kraj (1940-1945) Jan Góral s. 157-171
Walka o przyczółek sandomierski latem 1944 r. Henryk Stańczyk s. 173-187
Przebieg ogólnonarodowej dyskusji nad projektem konstytucji PRL w 1952 r. na ziemiach zachodnich i północnych Polski Robert Skobelski s. 189-201
Stan i organizacja powojennego bibliotekarstwa naukowego w świetle czasopiśmiennictwa z lat 1944-1949 Urszula Franas-Mirowska s. 203-221
Polskie akta wojskowe w czasie wojny Wanda Krystyna Roman s. 223-253
Podstawy prawne opieki zdrowotnej w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej Alfred Lutrzykowski s. 255-267
Rok 1753 czasem podróży Stanisława Antoniego Poniatowskiego do Francji Wioletta Gołygowska s. 271-277
Ogólnopolska konferencja metodyczna w Piotrkowie Trybunalskim Wanda Krystyna Roman s. 281-285
Z doświadczeń Katedry Dydaktyki Historii Wiedzy o Społeczeństwie Uniwersytetu Opolskiego Małgorzata Olszewska s. 287-290
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Zjednoczenie Pomorza z Polską w 1920 roku. W 80 rocznicę", Toruń 18-19 stycznia 2000 roku Marek Dutkiewicz s. 291-293
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Charków - Katyń - Twer", Toruń 6 marca 2000 roku Marek Dutkiewicz s. 295-296
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Szczecinie w dniach 15-16 września 2000 r. i udział w nim delegatów Łódzkiego Oddziału PTH Marek Dutkiewicz s. 297-298
Niedostrzeżona, czy już zapomniana? : cenna książka o Wojskowych Służbach Archiwalnych 1918-1998 Maciej Szczurowski Wanda Krystyna Roman (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską", Teresa Wolińska, Piotrków Trybunalski 1998 : [recenzja] Sławomir Bralewski Teresa Wolińska (aut. dzieła rec.) s. 302-306
"Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach", red. A. Biernat [et al.], Warszawa 1998 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Historia Hiszpanii", Tadeusz Miłkowski, Paweł Machcewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 307-311
"Inkwizycja", Grzegorz Ryś, Kraków 1997 : [recenzja] Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Grzegorz Ryś (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Wyprawa w dwudziestolecie", Czesław Miłosz, Kraków 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 314-316
Dr Zdzisław Jagodziński (1927-2001) Arkadiusz Adamczyk s. 317-318