Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2002, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na temat kwestii narodowej w średniowiecznej Europie Zachodniej Jacek Bonarek s. 11-25
Obraz Waleriana Łukasińskiego w powojennej historiografii Aneta Bołdyrew s. 27-61
Gospodarka komunalna Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1924-1939 Piotr Głowacki s. 63-95
Życie kulturalne Wielunia w Polsce odrodzonej 1918-1939 Tadeusz Olejnik s. 97-114
Geneza formowania Armii Polskiej we Francji 1939-1940 Maciej Szczurowski s. 115-143
Roboty przymusowe w Piotrkowskiem w latach okupacji hitlerowskiej Jan Góral s. 145-160
Elementy refleksji teoretyczno-metodologicznej w rozważaniach autorów "Tek Historycznych" - 1947-1956 Artur Mękarski s. 161-182
Reforma opieki zdrowotnej : samorządność czy model polityczno-administracyjny? Alfred Lutrzykowski Wiesław Pasieka s. 183-201
Wykorzystanie kolekcji Wojskowej Komisji Archiwalnej w badaniach naukowych w działalności dokumentującej losy Polaków w latach 1939-1958 Wanda Krystyna Roman s. 205-213
Zjazdy (kongresy) Związku-Ludowo-Narodowego w II Rzeczypospolitej Izabela Iwanowicz s. 215-228
Pobyt Stanisława Antoniego Poniatowskiego w 1754 roku w Anglii Wioletta Gołygowska s. 229-234
Instytut im. Herdera w Marburgu - ośrodek naukowy dla badań nad historią Europy Środkowo-Wschodniej Tadeusz Olejnik s. 235-237
"Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e.", Marek Wilczyński, Kraków 2001 : [recenzja] Waldemar Ceran Marek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998). T. 1-2", Waldemar Ceran, Łódź 2001 : [recenzja] Paweł Filipczak Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Historia Persji. T. 1 : Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów", Bogdan Składanek, Warszawa 1999 : [recenzja] Paweł Filipczak Bogdan Składanek (aut. dzieła rec.) s. 249-253
Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj : druga połowa XIX i początek XX wieku", Mariola Siennicka, Warszawa 1998 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Mariola Siennicka (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Warszawska Straż Ogniowa (1836-1939)", Wojciech Jabłonowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Wojciech Jabłonowski (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Choroby dzieci a medycyna w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku : geneza łódzkiej szkoły pediatrycznej", Jerzy Supady, Łódź 1999 : [recenzja] Anna Ritter Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Stanisław Gierat 1903-1977 : działalność społeczno-polityczna", Piotr Kardela, Szczecin 2000 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Piotr Kardela (aut. dzieła rec.) s. 262-268
"Z badań nad historią, oświatą i kulturą", pod red. Jerzego Kukulskiego, Piotrków Trybunalski 2001 : [recenzja] Stefan M. Krakowski Jerzy Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Uczeń i nowa humanistyka", pod red. Marii Kujawskiej, Poznań 2000 : [recenzja] Małgorzata Olszewska Maria Kujawska (aut. dzieła rec.) s. 270-275
"Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r.", Aleksander Smoliński, Toruń 2000 : [recenzja] Marek Dutkiewicz Aleksander Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Za Polskę do celi śmierci : śledztwo i proces Nikodema Sulika", Wanda Krystyna Roman, Toruń 2001 : [recenzja] Maciej Szczurowski Wanda Krystyna Roman (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II wojnie światowej", Maciej Szczurowski, Piotrków Trybunalski 2000 : [recenzja] Henryk Stańczyk Maciej Szczurowski (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli historii - praktyki pedagogiczne studentów", pod red. Kazimierza Stachury, Zielona Góra 1998 : [recenzja] Wioletta Gołygowska Kazimierz Stachura (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"Rocznik Wieluński", T. 1 (2001) : [recenzja] Maciej Polewiak s. 287-289
Diatriba o fantazmatach Tomasza Jurka Andrzej Wałkówski s. 289-297
Stan i perspektywy badań nad losami żołnierzy polskich w ZSRR w latach 1939-1958 w aspekcie działalności Wojskowej Komisji Archiwalnej - sprawozdanie z konferencji w Centralnej Bibliotece Wojskowej 18 maja 2001 Wanda Krystyna Roman s. 301-304
Sprawozdanie z sesji naukowej: "Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. 725 rocznica powstania opactwa w Pelplinie". Pelplin 21-23 września 2001 roku Andrzej Wałkówski s. 305-306
Konferencja naukowa "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie" zorganizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią, Gorzów Wielkopolski - 8 i 9 maja 2001 r. Marek Dutkiewicz s. 307-308
Sprawozdanie z podróży historyczno-wojskowej "Maj 2001" Marek Dutkiewicz s. 309-311
Sprawozdanie z wyjazdu naukowego Janusz R. Budziński s. 313-314
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole". 13-15 września 2001 roku, Zielona Góra Wioletta Gołygowska s. 315-316
Konferencja naukowa nt. "Władza - dyplomacja - informacja. Polska - Hiszpania XVI-XX w.", Lublin 21-22 listopada 2000 r. Arkadiusz Adamczyk s. 317-319
55 Zebranie Polskiego Towarzystwa Historycznego na Obczyźnie, Instytut Polski im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, 29 listopada 2001 r. Arkadiusz Adamczyk s. 321-324
V Sympozjum Historyczne nt. "Wybrane aspekty myśli i sztuki wojennej w historii najnowszej", Toruń, 11 grudnia 2001 r. Arkadiusz Adamczyk s. 325-328
Instytut Historii filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb. (1997-2001) Andrzej Felchner s. 331-333