Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2003, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na szlaku starożytnych i średniowiecznych zabytków Syrii Paweł Filipczak s. 13-23
Wielkopolska podróż henrykowskiego mnicha : (z "Księgi henrykowskiej") Marek Cetwiński s. 25-32
Kilka uwag o rycerstwie pogranicza wielkopolsko-brandenburskiego w XIV w. Marcin Hlebionek s. 33-62
Szkoła biskupa misyjnego Prus św. Chrystiana - przyczynek do dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce Marek Szajerka s. 63-93
Rozwój osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XV wieku Krzysztof Grygajtis s. 95-151
Historiografia włoskiego renesansu Edward Alfred Mierzwa s. 153-198
Balon i jego zastosowanie w latach 1783-1918 Tomasz Matuszak s. 199-218
Powstanie i zarys działalności Komitetu Obywatelskiego Miasta Piotrkowa 1914-1915 Aleksy Piasta s. 219-233
Wysiłek mobilizacyjno-organizacyjny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w drugiej wojnie światowej Janusz Zuziak s. 235-246
Działania Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943-1945 Henryk Stańczyk s. 247-262
Ideowo-doktrynalne założenia polityki zdrowotnej w powojennej Polsce i jej normatywna instrumentalizacja Alfred Lutrzykowski s. 263-277
Eugeniusz Kwiatkowski wobec polityki państwa na wybrzeżu morskim w latach 1945-1955 Robert Skobelski s. 279-292
Historyczna rola Odry w rozwoju zachodnich regionów Rzeczypospolitej Mirosław Przyłęcki s. 293-313
Szkolnictwo polskie w Piotrkowskiem w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1944) Jan Góral s. 315-335
Edukacja w epoce informacji : zarys problematyki Zenon Ślusarczyk s. 337-347
Uzbrojenie piechoty egipskiej za panowania XVIII i XIX dynastii Bronisław Szubelak s. 351-356
Jan Wajduta Butawtowicz - zapomniany książę litewski w oświetleniu historiografii polskiej Agnieszka Pechta s. 357-370
Eugeniusz Kwiatkowski - udana próba industrializacji Polski Dariusz Klemantowicz s. 371-375
Żandarmeria II Rzeczypospolitej w kampanii wrześniowej i w obozach sowieckich po 17 września 1939 roku Wanda Krystyna Roman s. 377-384
Imago Poloniae - przywileje królewskie, dyplomy cesarskie i bulle papieskie ze zbiorów dra Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu Janusz Grabowski s. 385-391
Zniszczenia wojenne Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego w świetle niektórych dokumentów starostwa i zarządu miejskiego z pierwszych miesięcy 1945 r. Andrzej Felchner s. 395-409
"We wspólnej Europie : Polska - Hiszpania XVI-XX wiek", red. Cezary Taracha, Lublin 2001 : [recenzja] Mariusz Malinowski Cezary Taracha (aut. dzieła rec.) s. 413-416
"La intervención francesa y la crisis del absolutismo en Cádiz, 1823-1828", Gonzalo Butrón Prida, Huelva 1998 : [recenzja] Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Gonzalo Butrón Prida (aut. dzieła rec.) s. 416-419
"Piłsudski a religia", Józef Warszawski, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Józef Warszawski (aut. dzieła rec.) s. 419-423
"Stanisław Kot 1885-1975 : biografia polityczna", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 423-430
"Ułańskie lato : od Krechowiec do Komarowa", Bohdan Królikowski, Lublin 1999 : [recenzja] Marek Dutkiewicz Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Wojsko litewskie 1918-1940 : litewskie formacje zbrojne 1940-1953", Jan Rutkiewicz, Warszawa 2002 : [recenzja] Marek Dutkiewicz Jan Rutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"Grudziądz miastem Chrystiana : materiały posesyjne z II Sympozjum >>Grudziądz miastem Chrystiana<< 4.12.1998 roku", red. Janina Guniewicz, Grudziądz 2002 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Janina Guniewicz (aut. dzieła rec.) s. 436-440
"Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914", Janusz Robert Budziński, Toruń 2001 : [recenzja] Paweł Olszewski Janusz Robert Budziński (aut. dzieła rec.) s. 440-445
"Encyclopedia of historians and historical writing. Vol. 1-2", London 1999 : [recenzja] Edward Alfred Mierzwa s. 446-448
"Vojenské dejiny Slovenska. Vol. 1", Bohuš Klein, Alexander Ruttkay, Richard Marsina, Bratislava 1993 : [recenzja] Aleksander Bołdyrew Bohuš Klein (aut. dzieła rec.) Richard Marsina (aut. dzieła rec.) Alexander Ruttkay (aut. dzieła rec.) s. 448-451
"Kobieta i praca : wiek XIX i XX : zbiór studiów. T. 6", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 451-455
"Historia i historiografia. T. 1. Starożytność i średniowiecze", Edward Alfred Mierzwa, Toruń 2002 : [recenzja] Maciej Szczurowski Edward Alfred Mierzwa (aut. dzieła rec.) s. 455-456
Sprawozdanie z VIII Wspólnej Konferencji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny Katarzyna Stelmasiak s. 459-463
Sprawozdanie ze stypendium naukowego w Paryżu Paweł Olszewski s. 465-466
Sprawozdanie z pobytu służbowego w Łucku (Ukraina) Andrzej Felchner s. 467-468
Sprawozdanie z sesji naukowej i wystawy: "Była taka podchorążówka w Warszawie. Wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-2001", która odbyła się w Warszawie na Zamku Ujazdowskim w dniu 28 VI 2001 r. Marek Dutkiewicz s. 469-470
Sprawozdanie z podróży historyczno-wojskowej "Maj 2002" Marek Dutkiewicz s. 471-473
Sprawozdanie z podróży historycznej studentów V roku historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 6-13 października 2001 r. po Ukrainie Marta Walak s. 475-476
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Początki >>władzy ludowej<< w piotrkowskiem", Piotrków Trybunalski 23 października 2002 roku Bartłomiej Cykowski Bogumił Ostalczyk s. 477-478
Spotkanie promocyjne "Generalicja Wojska Polskiego" : cenna inicjatywa Wydawnictwa Adam Marszałek Maciej Szczurowski s. 479-486
Sprawozdanie z IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich "Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego", Szczecin, 12-14.09.2002 r. Tomasz Matuszak s. 487-489
Archiwistyka na studiach historycznych : międzynarodowa konferencja metodyczna, Piotrków Trybunalski 13.05.2002 r. Wanda Krystyna Roman s. 491-495