Tytuł Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
ISSN 2081-2663
Wydawca Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
2013, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka z pożarami na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do XX w. Adam Norbert Jaruga s. 11-25
Care for the disabled and the ill in the activities of Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (Łódź Christian Charity Society) in 1885-1914 Joanna Sosnowska s. 27-45
Rosyjscy przemysłowcy i handlowcy a polityka zagraniczna Rosji w latach 1906-1914 Janusz R. Budziński s. 47-69
Przemysł w Tomaszowie Mazowieckim na początku XX w. (do 1918 r.) Andrzej Wróbel s. 71-89
Działalność tanich kuchni i herbaciarni w Łodzi w latach I wojny światowej Aneta Stawiszyńska s. 91-115
Muzułmańskie duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej : zarys historyczny Pułku Ułanów Tatarskich Michał Ceglarek s. 117-135
Drogowskazy przyszłości? – wizja ustroju przejściowego Zygmunta Zaremby Kamil Piskała s. 137-162
Education and Socialization of Polish Children During World War II – Sources, Methods and the Areas of Activity of the Historians of Education Aneta Bołdyrew s. 163-182
Organizacja i działalność wojskowej służby zdrowia i weterynaryjnej w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945-1946 Witold Jarno s. 183-207
Mikołaj II wobec pierwszej oficjalnej wizyty Ferdynanda Koburga jako cara bułgarskiego Janusz R. Budziński s. 211-216
"Kleidion 1014", Łukasz Migniewicz, Warszawa 2013 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Łukasz Migniewicz (aut. dzieła rec.) s. 219-228
"Między prowincją a wielkim światem. śycie społeczno-kulturalne Piotrkowa 1867-1884", Mariusz Furman, Kraków 2012 : [recenzja] Daniel Warzocha Mariusz Furman (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a codziennością, red. Krystyna Radziszewska, Piotr Zawilski, Łódź 2011 : [recenzja] Tomasz Matuszak Krystyna Radziszewska (aut. dzieła rec.) Piotr Zawilski (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"ABC kancelarii i archiwum parafialnego", Leszek Wilczyński, Poznań 2012 : [recenzja] Kamila Pawełczyk-Dura Leszek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Historia wojskowości okresu staropolskiego w najnowszych badaniach : (w świetle tez konferencyjnych) Aleksander Bołdyrew s. 247-256
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Polska Partia Socjalistyczna a parlamentaryzm II RP", Piotrków Trybunalski, 29 września 2012 r. Maciej Hubka Zofia Zielińska s. 257-260