Tytuł Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
ISSN 2299-890X
Wydawca Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-4
Rock i polityka w PRL-u : historia trudnej znajomości Anna Idzikowska-Czubaj s. 5-18
„Sztandar Ludu” w walce z biurokracją w latach 1945–1956 Tomasz Osiński s. 19-57
Henryk Raabe – organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944–1948) Marcin Kruszyński s. 59-87
Pracownicy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w świetle przepisów Biura Politycznego Komitetu Centralnego z 1983 r. Dariusz Magier s. 89-100
Próba systematyzacji podstawowych ogniw PZPR na podstawie olsztyńskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej Mariusz Korejwo s. 101-110
Bilans otwarcia : PZPR w województwie krakowskim w latach 1948–1956 (członkowie) Sebastian Drabik s. 111-150
Działalność Koła PPR przy Głównym Urzędzie Cenzury MBP 1945–1947 Wiesław Charczuk s. 151-162
Wspomnienia Romana Zambrowskiego z Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie (1929–1931) Mirosław Szumiło s. 163-210
Polska Ludowa wobec sprawy Katynia: nieznane dokumenty Ministerstwa Sprawiedliwości (1947–1951) Paweł Libera s. 211-228
Dokumentacja finansowa Komitetów Wojewódzkich PZPR na przykładzie gdańskiej organizacji partyjnej – Instrukcja do preliminarza budżetowego na 1950 r. Marcin Żukowski s. 229-241
"Zapomniany wiek dwudziesty. Retrospekcje", Tony Judt, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Siewierski Tony Judt (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej", Henryk Cimek, Rzeszów 2011 : [recenzja] Mirosław Szumiło Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Najpierw popili sobie w urzędzie…. Zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku", Wiesław Charczuk, Siedlce 2011 : [recenzja] Paweł Borek Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Konferencja: „Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP. Ludzie, struktury, działalność”, Rzeszów 30 XI – 2 XII 2011 r. Mirosław Szumiło s. 261-264
Konferencja: „Komuniści w międzywojennej Warszawie”, Warszawa 4 XII 2012 r. Marcin Żukowski s. 265-267