Tytuł Logopedia Silesiana
ISSN 2300-5246
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Logopedia Silesiana
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Olga Przybyla s. 9-12
Opieka logopedyczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w regionie śląsko-morawskim Gerlinda Javorčeková Eva Tesárková Józef Oczadły (tłum.) s. 15-18
Case study of 13-year-old boy suffering from depression and stuttering Péter Lajos s. 19-29
Opis zaburzeń mowy jako pierwszy etap postępowania logopedycznego Danuta Pluta-Wojciechowska s. 31-46
Zaburzenia rozwoju mowy dzieci z nieprawidłowościami w budowie czaski Dawid Larysz s. 47-60
Atypowy rozwój mózgu jako zaburzenie wpływające dysfunkcyjnie na rozwój psychomotoryczny i społeczny dziecka : ujęcie interdyscyplinarne Olga Przybyla Małgorzata Stando-Pawlik s. 61-81
Znaczenie terapii logopedycznej w kształceniu kaznodziejów Leszek Szewczyk s. 82-89
Funkcje sygnałów dźwiękonaśladowczych w procesie rozwoju mowy i języka u dzieci z upośledzeniami sprzężonymi Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 90-103
Rezonans a rejestry głosowe Renata Danel s. 104-110
Żywienie dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi Katarzyna Kasica-Bańkowska s. 111-116
Zespół Gregga jako wyzwanie dla teorii i praktyki logopedycznej : studium przypadku Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 119-132
Afazja jako zaburzenie mowy po urazie mózgu : studium przypadku Tatiana Lewicka Anna Szmal s. 133-139
Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym Zuzanna Gryszka-Mędrek s. 140-158
Dogoterapia w pracy logopedycznej Marzena Machoś-Nikodem s. 159-172
Specjalistyczne turnusy terapeutyczne dla jąkających się : organizacja i efekty terapii Elżbieta Bijak s. 173-185
Techniki relaksacyjne w terapii jąkania Justyna Toronczak s. 186-195
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym : scenariusze zajęć Zuzanna Gryszka-Mędrek s. 199-205
"Świat, który rozumie jąkanie" (Benny David) : sprawozdanie z konferencji naukowych z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (2008-2010) Elżbieta Bijak Dorota Kamińska s. 206-209
Sprawozdanie z Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego (2009-2011) Agnieszka Rożek s. 210-211
Projekt Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes for Speach and Language Therapists in Europe : cel i założenia Olga Przybyla Tomasz Woźniak s. 212-213
Noty o autorach s. 215-219