Tytuł Linguarum Silva
ISSN 2300-0023
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Linguarum Silva
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Barbara Mitrenga s. 9-12
Opozycja "człowiek (umysł) - maszyna (komputer)" w języku : głos językoznawczy w dyskusji nad sztuczną inteligencją Tomasz Nowak s. 15-36
"Anielsko cierpliwy i piekielnie inteligentny" : o intensyfikacji w profanum za pomocą sacrum Natalia Moćko s. 37-54
Imiona psów : analiza opozycyjnych grup zoonimów występujących na portalach internetowych dla miłośników zwierząt Wioletta Wilczek s. 55-68
Grzech i cnota w dawnych polskich jednostkach leksykalnych Zuzanna Krótki s. 69-90
Relacje antonimiczne oparte na opozycji smaków Barbara Mitrenga s. 91-108
Świat zamknięty w dłoni : ból i przyjemność jako podstawowe konotacje wybranych czasowników opisujących poznanie przez zmysł dotyku Ewelina Ładziak s. 109-122
Kontrasty eufemistyczno-dysfemistyczne w lingwistyce słowackiej i polskiej Sylwia Sojda s. 123-134
Polskie i rosyjskie egzoetnonimy i przezwiska Żyda w kontekście stereotypu językowego Jarosław Pacuła s. 135-148
Współczesny poradnik : próba lingwistycznej charakterystyki gatunku i jego wielorakich aktualizacji Ewa Ficek s. 151-166
Nad kolebką czy nad grobem? Opozycja życia i śmierci a związki kołysanki z formami twórczości żałobnej Beata Stefaniak-Maślanka s. 167-184
Odmiany lokalne języka jako przejaw identyfikowania się z kulturą regionu : (po lekturze książki Aldony Skudrzyk i Krystyny Urban "Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych") Krzysztof Waśkowski Aldona Skudrzyk (aut. dzieła rec.) Krystyna Urban (aut. dzieła rec.) s. 187-191
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ruch w języku - język w ruchu", Katowice, 28 listopada 2011 Karolina Lisczyk-Kubina s. 193-195
Sprawozdanie z jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Krystyny Kleszczowej, Katowice, 15 marca 2012 Kinga Knapik s. 197-200
Noty o Autorach s. 201-202