Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1962, Tom 7, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fizyczne podstawy odrzutu działa i ruchu rakiety w ujęciu uczonych XVII i XVIII wieku A. P. Mandryka s. 447-460
Próba stworzenia polskiego ośrodka naukowego w Petersburgu przed 1863 Krzysztof Groniowski s. 461-478
Społeczny pragmatyzm jako tło rozwoju amerykańskiej socjologii Aleksander Gella s. 479-497
Nieznany projekt z 1816 r. utworzenia przy Szkole Głównej Krakowskiej instytutów: rolnictwa, weterynarii i górnictwa Anna Żeleńska-Chełkowska s. 499-529
Emilian Franciszek Ostachowski 1890-1962 Bronisław Rausch s. 531-536
Polemika z rozprawą Tadeusza Nowickiego "Produkcja narzędzi i maszyn rolniczych w Królestwie Kongresowym (1815-1830)" Marian Wachowski s. 537-542
W odpowiedzi Marianowi Wachowskiemu Tadeusz Nowacki s. 543-551
Jeszcze o metodach badań nad dawną techniką hutniczą Jerzy Piaskowski s. 553-559
W odpowiedzi drowi Jerzemu Piaskowskiemu Eugeniusz Olszewski s. 561-563
"A History of Astronomy", A. Pannekoek, London 1961 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki A. Pannekoek (aut. dzieła rec.) s. 565-566
"Staré evropské kovárstvi", Radomir Pleiner, Praha 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Radomir Pleiner (aut. dzieła rec.) s. 566-567
"Kopernik i jego czasy", Herman Kesten, Warszawa 1961 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Herman Kesten (aut. dzieła rec.) s. 567-568
"Die Matrikel der Universität Basel", Band III: "1601/2-1665/66", Hans Georg Wackernagel, Basel 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Hans Georg Wackernagel (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Z problemów nauki okresu Oświecenia", Irena Stasiewiczówna, Wrocław 1960 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 570-572
"Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts", Werner Kaegi, Basel-Stuttgart 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Werner Kaegi (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"Naucznaja i uczebnaja diejatielnost. Sbornik dokumentow", A. M. Butlerow, Moskwa 1961 : [recenzja] Edmund Trepka A. M. Butlerow (aut. dzieła rec.) s. 573-574
Listy Mieczysława Karłowicza do Kazimierza Prószyńskiego Władysław Jewsiewicki Henryk Anders (aut. dzieła rec.) s. 574-575
"Niewiedomyje ziemli", Richard Hennig, Moskwa 1961 : [recenzja] Richard Hennig (aut. dzieła rec.) s. 576
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Storia figurata delle invenzioni della selce scheggiata al volo spaziale", Umberto Eco, G. B. Zorzoli, Milano 1961; "Les grands travaux de l'humanité", Robert Lafont, Paris 1961 : [recenzja] Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Robert Lafont (aut. dzieła rec.) G. B. Zorzoli (aut. dzieła rec.) s. 576
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", t. II, pod red. Jana Pazdura, Katowice 1961 : [recenzja] Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 577
"De papiermolens in de provincie Noord-Holland", Henk Voorn, Haarlem 1960 : [recenzja] Henk Voorn (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"Die geschichtliche Entwicklung des Umformens in Gesenken", Ernst von Wedel, Düsseldorf 1960 : [recenzja] Ernst von Wedel (aut. dzieła rec.) s. 577
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Podróż Bougainville'a dookoła świata", L. A. Bougainville, Warszawa 1962 : [recenzja] L. A. Bougainville (aut. dzieła rec.) s. 578
"Armada Guns", Michael Lewis, London 1961 : [recenzja] Michael Lewis (aut. dzieła rec.) s. 578
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Korabielnych dieł mastiera, S. O. Buraczek, A. A. Popow, I. F. Aleksandrowski, S. K. Drzewiecki", I. A. Bychowski, Leningrad 1961 : [recenzja] I. A. Bychowski (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Myśli o filozofii dziejów", Johann Gottfried Herder, Warszawa 1962 : [recenzja] Johann Gottfried Herder (aut. dzieła rec.) s. 579
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Istorija gieołogo-gieograficzeskich nauk", wypusk 3, Moskwa 1962 : [recenzja] s. 580
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Historia kopalni Król w Chorzowie (1791-1945)", Jerzy Jaros, Katowice 1962 : [recenzja] Jerzy Jaros (aut. dzieła rec.) s. 580
Historia papiernictwa s. 581
Historia techniki w "Mechaniku" s. 581
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jubileuszowy numer "Nafty" poświęcony Łukasiewiczowi s. 582
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia budowy Kanału Augustowskiego s. 582
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życiorys chemika-technologa s. 582
Zebranie Zespołu Historii Polskiej Techniki Filmowej Bolesław Orłowski s. 583-584
Posiedzenia naukowa Działu Historii Nauk Społecznych Józef Babicz Stanisław Grzybowski s. 584-585
Zebranie organizacyjne Zespołu Historii Obróbki Plastycznej Feliks Tychowski s. 586-587
Historia polskiej hydrografii morskiej przedmiotem kolokwium naukowego s. 587
Otwarcie Muzeum Zagłębia Staropolskiego Jerzy Jasiuk s. 587-589
Próbne wytopy żelaza w dymarkach typu świętokrzyskiego Radomir Pleiner Mieczysław Radwan s. 589-590
Jubileusz prof. Juliusza Zborowskiego Henryk Jost s. 590-591
X Międzynarodowy Kongres Historii Nauki s. 591
  Zacytuj
 • Udostępnij
Seminarium w Tours poświęcone Odrodzeniu Waldemar Voisé s. 591-592
Radzieckie Zjednoczenie Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki s. 592
  Zacytuj
 • Udostępnij
Seria biografii naukowych s. 592-593
Z pobytu w Wielkiej Brytanii Eugeniusz Olszewski s. 592
Kontakty zagraniczne radzieckich historyków nauki i techniki s. 593
Wystawa techniki czechosłowackiej w Paryżu s. 593