Tytuł Etyka
ISSN 2392-1161
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Etyka
1966, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji
Istota oceny etycznej Tadeusz Kotarbiński s. 7-12
Dyskusja nad referatem T.Kotarbińskiego s. 13-17
Pojęcie moralności Maria Ossowska s. 19-29
O pojęciu moralności Ija Lazari-Pawłowska s. 31-46
Dyskusja nad referatami M.Ossowskiej i I.Lazari-Pawłowskiej s. 47-50
Nowe kierunki i tendencje w etyce katolickiej Józef Keller s. 51-71
O wynikach badań socjologicznych dotyczących niektórych zagadnień z pogranicza prawa i moralności Adam Podgórecki s. 73-88
Emotywizm a marksizm Marek Fritzhand s. 89-127
Dyskusja nad referatem M.Fritzhanda s. 128-130
Dyskusja nad referatem A. Schaffa s. 131-133
Sprawozdanie z dyskusji o nauczaniu etyki w szkołach wyższych s. 134-136
Społeczna funkcja twórczości etycznej prof. Ossowskiej Henryk Jankowski s. 137-143
Dwojakie normy Tadeusz Czeżowski s. 145-155
Obrachunek i nakazy, uczciwość i dobroć Władysław Tatarkiewicz s. 157-167
Uwagi w sprawie «kodeksów» etyki zawodowej Mieczysław Michalik s. 169-189
Aksjologiczna treść pojęcia sprawiedliwości w poglądach Karola Marksa Emilia Żyro s. 191-219
Słuszność i obowiązek w systemie etyki W. D. Rossa Stanisław Soldenhoff s. 221-265
Trzy stadia emotywistycznej teorii sporu etycznego Zbigniew Szawarski s. 267-286
Poglądy etyczne Alberta Camusa Stanisław Zapaśnik s. 287-335
Kilka uwag o uniwersyteckiej etyce i o nauczaniu etyki we Francji Janina Majler s. 337-346