Tytuł Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
ISSN 2450-3932
Wydawca Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
2015, Tom 4, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975) : droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu Przemysław Marcin Żukowski s. 9-49
Kamil Stefko (1875-1966) : profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego Stepan Biłostockyj W. Kmet’ (tłum.) s. 51-73
I gabinet Józefa Piłsudskiego (2 X 1926 - 27 VI 1928 r.) : rola premiera i osiągnięcia rządu Jacek Goclon s. 75-111
Przywileje osób duchownych odbywających karę więzienia na podstawie wyroku sędziego śledczego, według postanowień regulaminu więziennego z 1931 r. Karol Kowalski s. 113-125
Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Baszak s. 127-144
Современные тенденции развития криминалистики в России и США Tatyana St. Volchetskaya s. 147-154
Jurisprudential approach to the relationship between law and politics in Lithuania Ramunė Miežanskienė Vytautas Šlapkauskas Inga Žalėnienė s. 155-177
Konstytucja Japonii z 1946 roku : droga i proces ustrojodawczy Michał A. Piegzik s. 179-197
Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym Dominika Czerniak s. 201-218
Uzasadnienie aksjologiczne i historia obowiązywania zakazu reformationis in peius w polskiej procedurze karnej Dorota Czerwińska s. 219-234
Granice rozszerzania instytucji prawa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne Izabela Florczak s. 237-251
Zakaz niepracowniczego zatrudniania radnego jako jedno z ograniczeń antykorupcyjnych Magdalena Gurdek s. 253-265
Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego Katarzyna Waligóra s. 267-282
Ewolucja gminy w Rzeczypospolitej Polskiej : zarys problematyki Jolanta Behr s. 285-301
Udział organizacji społecznej na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę Michał Bursztynowicz s. 303-317
Zasada wolności użytkowania obiektu budowlanego w procesie jego utrzymania Maciej Błażewski s. 319-327
Dowody charakterystyczne dla postępowania podatkowego Jakub Szremski s. 329-342
Egzekucja z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Artur Fojt Aleksandra Głowacka s. 343-356