Tytuł Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
ISSN 0208-5038
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
1977, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopiśmiennictwo satyryczne a powieść satyryczno-obyczajowa XVIII i początku XIX stulecia Halina Mazurek-Wita s. 7-22
"Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w polskich przekładach i krytyce literackiej w latach 1827-1917 Anna Godowicz-Liszkowa s. 23-32
Element fantastyki w romantycznych nowelach Włodzimierza Odojewskiego lat trzydziestych XIX wieku Józef Żuk s. 33-50
Konstanty Balmont i secesja Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 51-63
Narrator w "Defraudantach" Walentyna Katajewa Danuta Dąbrowska s. 65-74
Poetyka "Sobowtórów" Borysa Pilniaka Krystyna Orłow-Laskowska s. 75-88
"Przed wschodem słońca" - powieść autobiograficzna Michała Zoszczenki Wacław Mucha s. 89-103
O roli reportażu artystycznego w literaturze radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku Barbara Klimczyk s. 105-114
Przemiany w powieści radzieckiej lat 1953-1956 : (narracja w powieści pierwszoosobowej) Stanisław Poręba s. 115-133
Liryka intymna Eugeniusza Jewtuszenki : próba interpretacji Marian Ściepuro s. 135-159
Uwagi o narracji i strukturze czasu artystycznego w radzieckiej prozie lirycznej Piotr Fast s. 161-172
Przyczynek do problematyki narracji : (zapomniany artykuł Ilji Gruzdiewa "O chwytach narracji artystycznej") Stanisław Poręba s. 173-189