Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2013, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Joanna Farysej s. 7-9
Prawne uregulowania związane z ograniczeniem agresywnych zachowań pseudokibiców na imprezach masowych oraz w związku z ich organizacją Marek Zawartka s. 13-30
Rola wybranych służb i podmiotów ratowniczych podczas wypadków drogowych Magdalena Anna Dec Łukasz Szarpak s. 31-39
Transport kolejowy : sieć kolejowa w Polsce i Europie Małgorzata Biadacz-Marek Teresa Truś s. 43-52
Prognozy zagrożeń systemów IT Zbigniew Pietras Wioletta Rudnicka-Bykowska s. 53-63
Edukacja a bezpieczeństwo rodziny – bieguny wolności Magdalena Giercarz-Borkowska s. 67-75
Stereotypy etniczne a postawy uczniów szkół średnich : z badań na terenie Polski, Białorusi i Kanady Rafał Pilarek s. 77-87
Symbiotyczna relacja nauczyciela z uczniem jako istotna bariera w rozwoju autonomii jednostki w ujęciu analizy transakcyjnej Anna Pierzchała s. 89-99
Nowoczesne metody nauczania w pielęgniarstwie – projekt COHAB w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Aleksandra Gaworska-Krzemińska Agnieszka Kruk Anna Roszmann Marcelina Skrzypek-Czerko Jarosław Sławek s. 101-109
Coaching, mentoring i inne tendencje we współczesnej praktyce doskonalenia zawodowego Aneta Parkes s. 113-126
Zasoby ludzkie w walce o konkurencyjność przedsiębiorstw Elżbieta Radochońska-Wasiewicz s. 127-135
Rozwój zawodowy pracownika organizacji elementem warunkującym jego poczucie podmiotowości Seweryn Cichoń Joanna Gajda Adrian Gaudy s. 137-153