Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2014, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Wysocka s. 7-15
Procesy polityczne i społeczne zachodzące w Czeczenii w latach 2002-2013 i ich wpływ na sytuację na Kaukazie Północnym : wybrane zagadnienia Ewa Wolska-Liśkiewicz s. 19-34
System bezpieczeństwa europejskiego : zarys problemów badawczych Józef Buczyński s. 35-50
Szkolenie personelu ochrony fizycznej obiektów infrastruktury krytycznej na przykładzie energetyki jądrowej w Polsce Jędrzej Łukasiewicz s. 51-58
Kampania informacyjno-edukacyjna o bezpieczeństwie w energetyce jądrowej w Polsce Małgorzata Wiśniewska s. 61-72
Proces usuwania wyrobów azbestowych w Polsce : stan obecny Danuta Bartkowiak s. 73-88
Zabezpieczenie imprezy masowej o podwyższonym ryzyku przez policję pod kątem zadań o charakterze logistycznym Aleksandra Czechowska s. 89-106
Bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście zagrożeń w sferze ludzkiej cielesności i seksualności Tomasz Staniszewski s. 107-125
Transport as a part of critical infrastructure in the Slovak Republic Zdeněk Dvořák Mária Lusková s. 127-132
Transport as a part of critical infrastructure in the Slovak Republic Martin Frankovič Eva Sventeková s. 133-140
Calculation of the throughput railway of the track section as an element of the critical infrastructure Zdeněk Dvořák Ladislav Novák s. 141-147
Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 151-164
Marketingowe zarządzanie palcówką medyczną Agnieszka Ruta s. 165-172
Zastosowanie e-learningu w edukacji pracowników Renata Tomaszewska-Lipiec s. 173-186
Bezpieczeństwo w świecie płynnej nowoczesności : aksjologiczne konteksty Anna Kurkiewicz s. 189-201
Sous-culture deviante en tant que facteur criminogene Małgorzata Kuć s. 203-212
Technologie informacyjne w nauczaniu i uczeniu się w społeczeństwie informacyjnym Ewa Krok s. 213-226
Nauka języków obcych jako przepustka dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo do bycia obywatelami globalnej wioski – przekraczanie granic niepełnosprawności społecznej Werona Król-Gierat s. 227-235
Stronność kończyn górnych po wyzwoleniu maksymalnej siły izometrycznej u niepełnosprawnych ciężarowców Eugeniusz Bolach Konrad Pałka s. 237-252
Czytelnictwo dzieci i młodzieży w warunkach miasta Konina Marta Cholewjusz Andrzej Kusztelak s. 253-269
W kręgu dziewiętnastowiecznych „powieści pedagogicznych” dla dorastających dziewcząt Jadwiga Miękina-Pindur s. 271-280
Profil inteligencji dzieci z ADHD w odniesieniu do koncepcji inteligencji wielorakiej H. Gardnera – implikacje edukacyjne Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Giers s. 283-293
Stres zawodowy a konflikty pomiędzy pracą a rodziną personelu medycznego służby więziennej Andrzej Piotrowski s. 295-306
"Sieciocentryczne bezpieczeństwo: wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji", red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Sabina Olszyk Tomasz R. Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Liedel (aut. dzieła rec.) Paulina Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego", red. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Sławomir Lewandowski (aut. dzieła rec.) Hanna Machińska (aut. dzieła rec.) Jacek Petzel (aut. dzieła rec.) s. 315-321