Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Aneta Kołacz s. 7-8
Państwo Katar w polityce III Rzeczpospolitej Grzegorz Tokarz s. 11-17
III Rzeczpospolita i Republika Libańska : kontakty wojskowe Grzegorz Tokarz s. 19-26
Zadania kryminologii w świetle współczesnych zagrożeń społecznych Małgorzata Kuć s. 29-50
Inštitút agenta v slovenskom trestnom práve Štefan Kočan s. 51-59
Oddziaływanie przez pracę w warunkach izolacji więziennej Rafał Żywica s. 63-72
Agresja gier komputerowych Zygmunt Płoszyński s. 73-79
Rankingi szkół wyższych, jako zewnętrzna ocena jakości kształcenia Katarzyna Jabłońska-Kaczmarczyk s. 81-91
Umiejętność skutecznego komunikowania się w pracy menedżera oświaty Joanna Gajda s. 95-115
Zarządzanie działaniami w aspekcie podnoszenia jakości pracy szkoły Joanna Gajda s. 117-127
Delegowanie uprawnień jako metoda usprawniania zarządzania współczesną szkołą Joanna Gajda s. 129-135
Zarządzanie w środowisku wirtualnym w erze post-PC Cezary Tomasz Szyjko s. 137-150
Wybrane zagadnienia związane z bezpiecznym zarządzaniem... Cezary Tomasz Szyjko s. 151-169
Innowacyjne bezpieczeństwo : sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic", 16 maja 2012 r. hotel Mariott w Warszawie : organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz miesięcznik "Raport - wojsko, technika, obronność" Cezary Tomasz Szyjko s. 173-175
Polacy czekają na bezpieczny gaz z łupków : sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji naukowej "ShaleScience - o bezpieczeństwie złóż gazu łupkowego w Polsce", Warszawa 16-17 maja 2012 r. Cezary Tomasz Szyjko s. 177-181