Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Agnieszka Czajkowska s. 5
Reprodukcja kapitału kulturowego w ujęciu Pierre'a Bourdieu ze szczególnym uwzględnieniem kapitału szkolnego Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 9-16
Pojęcie przestępczości nieletnich w Polsce Agnieszka Czajkowska s. 17-24
Edukacja na dystans : zarys dziejów, wyniki, perspektywy Andrzej Kusztelak s. 25-37
Działalność fundacyjna i donacyjna Bolesława IV Kędzierzawego Magdalena Biniaś-Szkopek s. 41-45
Inteligencja Wielkiego Księstwa Poznańskiego wobec zagrożenia bytu narodowego Włodzimierz Malicki s. 46-54
Św. Ludwika de Marillac (1591-1600) : współzałożycielka zgromadzenia sióstr miłosierdzia Zbigniew Krzysztof Knop s. 55-58
Brytyjczycy a powstanie Izraela : czyli o błędach w sztuce dzielenia Piotr Kwiatkiewicz s. 59-67
Zarys dziejów 3 Pułku Rakiet im. Stefana Batorego w Biedrusku na tle przemian strukturalnych Wojska Polskiego po 1945 r. Zbigniew Dziemianko s. 68-74
Bezpieczeństwo informacji we współczesnej firmie Piotr Ziobrowski s. 77-84
Rozmowa oceniająca Kamila Pelak s. 85-88
Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 89-91
Podstawy prawne zarządzania kryzysowego Zbigniew Dziemianko s. 95-112
Struktura organizacyjna, przeznaczenie, zadania zespołów i grup stanowiska kierowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Dziemianko Artur Malec s. 113-121
Rozwój prawa konfliktów zbrojnych w XX wieku Jerzy Golianek s. 122-132
Stan wojenny a kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski w 1981 roku Piotr Kwiatkiewicz s. 133-137
I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych : Poznań 15 maja 2008 r. Katarzyna Wierzbińska s. 141-143
Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowej "Jakość kształcenia w szkole wyższej" : 19-20 czerwca 2008 roku Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 144-145
Sprawozdanie z XIV Tatrzańskiego Seminarium Naukowego "Edukacja jutra" : Zakopane 22-23 czerwca 2008 r. Agnieszka Czajkowska Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 146-150