Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2011, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Joanna Farysej Piotr Kwiatkiewicz s. 7-8
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego Bernard Rzeczyński s. 11-20
Оккупация территории Республики Азербайджан : многоаспектная зарисовка проблемы Piotr Kwiatkiewicz s. 21-30
Polski kontyngent w Iraku : legitymizacja pobytu : przegląd najważniejszych dokumentów Grzegorz Tokarz s. 31-37
Rola polskiej polityki bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu terroryzmowi Tomasz Hoffman s. 38-56
III Rzeczpospolita a Syryjska Republika Arabska po 1989 r. Grzegorz Tokarz s. 57-64
Wzrost cen ropy naftowej a zagrożenia dla bezpieczeństwa gospodarczego : casus 2008 roku : studium przypadku Piotr Kwiatkiewicz Ryszard Tomczak s. 65-75
Teoria bezpieczeństwa : zagrożenia a problemy bezpieczeństwa Józef Buczyński s. 79-90
Ekologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa Bernard Rzeczyński s. 91-100
Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber s. 101-108
Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Hubert Paluch Zbigniew Serafin s. 111-116
Zarządzanie rezerwami żywnościowymi w optyce bezpieczeństwa narodowego Hubert Paluch Zbigniew Serafin s. 117-119
Komunikacja wewnętrzna w policji Tomasz Hoffmann s. 123-145
Pedagogika w przestrzeni publicznej : między industrializacją a dezindustrializacją Żanetta Kaczmarek s. 146-154
Pedagogiczne aspekty doradztwa zawodowego w szkole Zygmunt Płoszyński s. 155-167
Sprawozdanie z X Światowej Konferencji nt. Zapobiegania Urazowości i Promocji Bezpieczeństwa Paweł Boesler s. 171-181
    Zacytuj
  • Udostępnij