Tytuł Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
ISSN 2391-9973
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
2014, Tom 18, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie = foreword Wiesława Walkowska Sylwia Wrona s. 9-12
Terapia i rehabilitacja małego dziecka z niepełnosprawnością we współczesnych warunkach społecznych Agata Miodek s. 13-20
Rodzina z osobą niepełnosprawną a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego Ilona Fajfer-Kruczek s. 21-32
Sieci wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym : komunikat z badań Sylwia Wrona s. 33-43
Asystent rodziny jako jedna z form wsparcia Katarzyna Chrząszcz s. 45-55
Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością Ewelina Waligóra s. 57-66
Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną : profilaktyka i edukacja Beata Skotnicka s. 67-79
Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą porodowych urazów mózgu Elżbieta M. Minczakiewicz s. 81-96
Język migowy jako forma komunikacji wspierająca dziecko niesłyszące w środowisku rodzinnym Anna Wojtas s. 97-105
Założenia i bariery kształcenia integracyjnego Bartosz Gągorowski Wiesława Walkowska s. 107-121
Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym : zielonogórski przykład dobrych praktyk Jolanta Lipińska-Lokś s. 123-136
Charakterystyka wybranych komponentów środowiska rodzinnego uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną Jacek Sikorski s. 137-148
Program Starszy Brat - Starsza Siostra jako przykład wspierania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Olga Tomanek s. 149-157
Zespół Aspergera : diagnoza, która prawdopodobnie zniknie z klasyfikacji chorób Artur Mrozek s. 159-170
Ogólne informacje dla autorów oraz przebieg i zasady procedury recenzowania s. 171-172