Tytuł Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
ISSN 2391-9973
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
2014, Tom 19, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie = foreword Magdalena Bełza Dorota Prysak s. 11-17
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych Anna Nowak s. 21-30
Problemy życiowe młodych osób dorosłych głuchoniewidomych o niskim poziomie funkcjonowania w perspektywie rzeczywistości, oczekiwań, deklaracji pomocowych Marzena Zaorska s. 31-41
Badania nad niepełnosprawnością w perspektywie neurobiologii Jolanta Zielińska s. 43-51
Seksualność osób z niepełnosprawnością słuchową Igor Hampl s. 53-61
Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób z rzadkimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami Bernadeta Szczupał s. 63-75
Dydaktyka XXI wieku - potrzeba terapii? Barbara Trochimiak s. 77-88
The process of social and vocational rehabilitation of people with disabilities in occupational therapy workshops, and the prospects of finding employment for graduates of these institutions Ewa Dutczak Justyna Natora Ewa Rudnicka-Drożak Agnieszka Żabińska s. 91-102
Autonomia osób niepełnosprawnych z perspektywy koncepcji ludzkich zdolności Marthy Nussbaum Mateusz Penczek s. 103-111
Utopia czy praca u podstaw? - dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju a rzeczywistość edukacyjna : (na przykładzie ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących) Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk s. 113-124
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i specyfika ich kształcenia Petr Franiok s. 127-137
Zmiany profilu kształcenia uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami Beata Gumienny s. 139-149
Opinie studentów na temat sposobu kreowania przez media wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Pająk s. 151-172
Studenci ze specjalnymi potrzebami w szkolnictwie wyższym w Republice Czeskiej Renata Kovářová s. 173-180
Osoby z niepełnosprawnością na studiach wyższych - wybrane aspekty : doniesienie z badań Beata Tylewska-Nowak s. 181-197
Sprawozdanie z X-lecia Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Ustroniu Dorota Prysak s. 201-203
Panel dyskusyjny pt. "Świat widziany z drugiej strony - oczekiwania osób niepełnosprawnych" Magdalena Bełza s. 205-219
Ogólne informacje dla autorów oraz przebieg i zasady procedury recenzowania s. 221-222